Západočeská pobočka

Úplné zatmění Slunce 11. srpna 1999

Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Hvězdárnou v Rokycanech pořádaly poprvé ve své historii expedici za úplným zatměním Slunce. V tomto případě se nejednalo ani o cestu do vzdálené oblasti, neboť pás totality procházel celou Evropou od Francie po Bulharsko. Z důvodu snadné dostupnosti byli účastníci rozděleni do několika skupin vyslaných do jednotlivých států, kterými procházel pás úplného zatmění. Také byl připraven poměrně rozsáhlý odborný program.


Logo expedice
Úvod

Realizační tým

Pozorovací skupiny Vydané publikace Vývoj počasí během zatmění

Odkazy na další stránky
Seznam experimentů

1. Určení časů kontaktů T1 a T4 2. Fotografování bílé koróny 3. Určení časů T2 a T3 z videozáznamů 4. Meteorologická měření 5. Einsteinův ohyb světla 6. Pozorování fauny
Drobnosti pod čarou - co se nevešlo jinamAutor článku: Michal Rottenborn
Aktualizace: 19. 10. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti