Západočeská pobočka

Meteorologická data ze zatmění Slunce 11. srpna 1999

Cílem experimentu bylo zjištění teploty a osvitu pomocí automatické záznamové skříňky v průběhu čtyř hodin se zatměním uprostřed. Pro justifikaci byla pořízena data den před a den po zatmění. Záznamy jsou tedy z 9., 10. a 11. srpna 1999, z  Rumunka, Maďarska a Rakouska. Data získaná z tohoto přístroje vidíte na grafech níže, po kliknutí na graf získáte obrázek ve větším rozlišení.


Graf teploty a osvitu z 9. srpna 1999. Graf teploty a osvitu z 10. srpna 1999. Graf teploty a osvitu z 11. srpna 1999.
Graf teploty a osvitu z 9. srpna 1999. Graf teploty a osvitu z 10. srpna 1999. Graf teploty a osvitu z 11. srpna 1999.
Teplota 9., 10. a 11. srpna. Osvit 9., 10. a 11. srpna.
Teplota 9., 10. a 11. srpna 1999. Osvit 9., 10. a 11. srpna 1999.

Rumunská skupina též prováděla ruční měření teploty ve stínu, které lze vidět níže. Stejně jako na předchozím grafu z 11. 8. je i na ručním měření z téhož dne dobře patrný pokles teploty v průběhu zatmění. (Poznámkami v  grafech je zaznamenána oblačnost.)


Teplota 9. srpna - r. m. Teplota 10. srpna - r. m. Teplota 11. srpna - r. m.
Graf teploty z ručního měření z 9. srpna 1999. Graf teploty z ručního měření z 9. srpna 1999. Graf teploty z ručního měření z 9. srpna 1999.

Porovnáním měření z automatického modulu a ručně prováděnými lze snadno nahlédnout, že konstrukce přístroje do jednoho celku nebyla příliš vhodná - přístroj měřil osvit (musel tedy být vystaven přímému slunečnímu světlu) a měření teploty ve stínu simuloval větráčkem umístěným před teplotním čidlem. Zatímco podle ručně prováděných měření byla teplota ve dnech 9. a 10. srpna přibližně konstantní, měření z modulu vykazují značné výkyvy.

Naproti tomu hodnoty osvitu vypadají celkem rozumně, zvláště na měření z 11. srpna jsou dobře patrné přechody oblačnosti před i po úplném zatmění.


Další zajímavé informace o měření meteorologických veličin během úplného zatmění Slunce je možno najít na stránkách Hvězdárny a planetária Plzeň.Autor článku: kolektiv autorů
Aktualizace: 23. 10. 2007

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti