Západočeská pobočka

Zatmění Slunce a Měsíce

Zatmění Slunce a Měsíce patří mezi nebeská představení, která jsou stěží přehlédnutelná. Nejstarší dochované záznamy o astronomických pozorováních také většinou zobrazují jeden z těchto úkazů. I v dnešní době dokáží nadchnout nejen astronomy, ale i širokou veřejnost. V článcích níže jsou popsána pozorování a expedice, které Západočeská pobočka pořádala k pozorování těchto úkazů, někdy i do značně vzdálených zemí.


Zatmění Slunce Zatmění Měsíce

Průběh úplného zatmění Slunce
Průběh úplného zatmění Slunce

Autor článku: Michal Rottenborn
Aktualizace: 13. 5. 2020

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti