Západočeská pobočka

Planetkové zákryty

Západočeská pobočka České astronomické společnosti se věnuje několika odborným pozorovacím programům, jedním z nich je i pozorování zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy. Na následujících stránkách naleznete stručnou charakteristiku našeho projektu, včetně samotných výsledků.

Za podpory Hvězdárny v Rokycanech se i několik našich členů účastnilo s projektem „Pozorování zákrytů hvězd planetkami“ soutěže „Cena města Rokycany 2005“, kterou vyhlásilo město Rokycany.


Autor článku: Karel Halíř, Josef Jíra, Rostislav Medlín
Aktualizace: 28. 5. 2008

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti