Západočeská pobočka

Závěr

Pozorování zákrytů hvězd planetkami je velice zajímavou disciplínou „zákrytářské“ astronomie, která i v dnešní době mohutných dalekohledů a meziplanetárních kosmických sond má své oprávněné místo. Poznatky, které lze získat s využitím techniky běžně dostupné i astronomům amatérům, jsou velice cenné a mnohdy zcela unikátní. Pozorování zákrytů hvězd planetkami je tak jedním z mála oblastí astronomie, kde své nezastupitelné místo stále ještě mají početní astronomové amatéři a malé hvězdárny se zaměřením na vzdělávací a popularizační aktivity.

Mezi nejúspěšnější evropské skupiny se dokázali zařadit i pozorovatelé soustředění kolem Hvězdárny v Rokycanech. V těsné spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň, Západočeskou pobočkou ČAS a Zákrytovou a astrometrickou sekcí ČAS se v průběhu posledních pěti let podařilo úspěšně napozorovat několik zákrytů hvězd planetkami. Svoji velkou cenu mají samostatná měření z pevného stanoviště (Hvězdárna v Rokycanech), jak tomu bylo v případě zákrytů planetkami Juno (pozorována též z Plzně z domácí pozorovatelny L. Šmídem) a Eva. Za ještě větší, skutečně mimořádný úspěch pak lze označit expediční výjezdy početných skupin za zákryty planetkami Tercidina (5 úspěšných pozorovatelů v oblasti Mnichova – Německo) a Bertholda (12 úspěšných pozorovatelů v oblasti mezi Karlovými Vary a Nepomukem). Úspěchem byl i výjezd za zákrytem planetkou Alphonsina (2 úspěšní pozorovatelé z početnější skupiny jejíž výsledky ovlivnilo mimořádně nepříznivé počasí, oblast Jeny – Německo).

Že je i ve světě našim pozorováním věnována pozornost je zřejmé z řady odkazů na ně na internetových stránkách mezinárodních organizací. Největší a nejprestižnější z nich, zabývající se zákryty hvězd tělesy sluneční soustavy je celosvětově působící I.O.T.A. (International Occultation Timing Asociation). Speciální odkazy na pozorování zákrytů hvězd planetkami lze nalézt ve zpracování dlouholetého předsedy organizace Davida Dunhama (USA)

Evropskou organizací věnující se a koordinující pozorování zákrytů hvězd planetkami je E.A.O.N (European Asteroida Occultation Network). Pozorování naší skupiny jsou citována v pravidelně vydávaných cirkulářích.

Velice přehledně zpracované www stránky, které se zabývají zveřejňováním předpovědí, ale i archivací napozorovaných výsledků rediguje ve Francii Eric Frappa. I na těchto stránkách je citováno všech pět našich úspěšných pozorování, ale naleznete zde i řadu negativních pokusů provedených členy naší skupiny.

Pozorování zákrytů hvězd planetkami lze tedy jednoznačně hodnotit jako nejúspěšnější dlouhodobý pozorovací projekt, kterého se aktivně účastní Západočeská pobočka České astronomické společnosti a na kterém spolupracuje široká skupina astronomů amatérů.

Autor článku: Karel Halíř, Josef Jíra, Rostislav Medlín
Aktualizace: 13. 7. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti