Západočeská pobočka

100 let České astronomické společnosti

Dne 8. prosince 1917 byla v posluchárně prof. Františka Nušla na ČVUT v Praze založena Česká astronomická společnost (ČAS). Za tímto strohým oznámením se skrývá několik let usilovné činnosti našich předchůdců, kteří vznik českého spolku prosadili navzdory nepřízni tehdejších c. a k. úřadů. Hrstka nadšenců si vytkla za cíl vybudovat v Praze lidovou hvězdárnu. Po vzniku Československa se cesta k uskutečnění tohoto snu usnadnila i tím, že jeden ze zakladatelů státu gen. Milan Rastislav Štefánik byl původním povoláním astronom. V r. 1928 byla na Petříně slavnostně otevřena Štefánikova hvězdárna, která tak naplnila sen mnoha členů České astronomické společnosti a jejich příznivců.


Záměrem Západočeské pobočky České astronomické společnosti bylo v jubilejním roce 2017 připomenout výsledky úsilí prvních členů ČAS a seznámit širokou veřejnost s nejnovějšími poznatky astronomie a ukázat, že čeští astronomové jsou platnou součástí světové astronomické obce, která zahrnuje přibližně pouhých 25 tisíc obyvatel zeměkoule.

 • 10. – 11. března 2017 Odborná konference o životě a díle J. F. Smetany - oslava autora první česky psané publikace o astronomii, která vyšla v Plzni roku 1837. Slavnostní odhalení zrekonstruovaného náhrobku J. F. Smetany v Plzni se odehrálo 11. března 2017. Fotografie z průběhu celé akce zde.
 • 1. dubna 2017 se uskutečnil sjezd České astronomické společnosti na "půdě" Hvězdárny a planetária v Brně.
 • 5. května 2017 Otto Seydl v Merklíně - vzpomínková akce na významného člena ČASu, redaktora Říše hvězd a ředitele Klementinské hvězdárny. Akce spojená s pozorováním a přednáškou v rodišti Otty Seydla.
 • 13. května 2017 Den Ludvíka Očenáška - Západočeská pobočka ČAS se účastnila akce, která si kladla za cíl zviditelnit dílo vynálezce Ludvíka Očenáška. Akci uspořádalo město Plasy, NTM Centrum stavitelského dědictví a spolek Přeskopec. Fotografie z akce zde.
 • 15. června 2017 Sedmdesát let astronomie v Rokycanech - příležitost k návštěvě Hvězdárny v Rokycanech, která byla před sedmdesáti lety otevřena.
 • 29. července 2017 Astronomie v Teplé - vzpomínková akce na významného představitele klášteru v Teplé a ředitele klementinské hvězdárny Aloise Martina Davida. Celodenní program pro rodiny s dětmi plný astronomických a fyzikálních her, pozorování, přednášek a pokusů. Vernisáž fotografické výstavy členů Západočeské pobočky ČAS. Fotografií z průběhu akce bylo tolik, že jsme je rozdělili do dvou galerií. Galerie číslo 1 a galerie číslo 2.
 • 29. července – 1. září 2017 Výstava astronomické fotografie - fotografická výstava členů Západočeské pobočky České astronomické společnosti v klášteru Teplá zachycená v předchozích galeriích.
 • 25. srpna – 15. září 2017 Výstava 100 let ČAS v Plzni - výstava k výročí České astronomické společnosti v prostorách radnice města Plzně.
 • 22. září 2017 Odhalení pamětní desky Otty Seydla v Přešticích - akce se uskutečnila na základní škole v Rébcově ulici v dopoledních hodinách, kterou navštěvoval Otto Seydl. Fotografie z akce zde.
 • 21. října 2017 Okna vesmíru dokořán - 6 přednášek z různých oborů astronomie v poání významných popularizátorů astronomie Jiřího Grygara, Michaela Prouzu, Petra Kulhánka, Jiřího Podolského, Vladimíra Wágnera, Marka Wolfa. Uspořádala Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci se 25. ZŠ v Plzni a FPE ZČU v Plzni. Fotografie z akce zde.
 • 8. prosince 2017 Oslava 100 let ČAS - velké setkání členů ČAS i široké veřejnosti k příležitosti dne 100. výročí založení ČAS. Program bude upřesněn. Akce se uskuteční v posluchárně ČVUT, Náplavní ulice 6, Karlovo náměstí, Zengerova posluchárna.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 31. 12. 2017

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti