Západočeská pobočka

Astronomický den v areálu kláštera Teplá

V sobotu 29. 7. 2017 se uskutečnil Astronomický den v klášterním areálu v Teplé, který pořádala Hroznatova akademie, Česká astronomická společnost ve spolupráci s dalšími partnery. Po dlouhé době se tak do prostor kláštera opět vrátila astronomie a fyzika, která zde vzkvétala po dvě staletí. Mezi nejznámější astronomické osobnosti a popularizátory vědy z řad premonstrátů v Teplé patřili Alois Martin David a Josef František Smetana.

Pro návštěvníky byl připraven bohatý celodenní program složený z přednášek, výstav, pokusů a pozorování s možností návštěvy mobilního planetária. A vše fungovalo naprosto skvěle - vynikající počasí, zázemí areálu, organizátoři, milí návšěvníci, to vše v krásném prostředí. Nestává se často, že u dalekohledu stojí fronty nadšených návštěvníků ještě o půlnoci.

Akce v Teplé byla krásnou a důstojnou akcí uspořádanou u příležitosti stého výročí založení České astronomické společnosti.

Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat všem organizátorům, kteří se svojí účastí podíleli na realizaci tak povedené akce.


Fotografie Jan Zahajský

Fotografie Cyril Kozák

Fotografie Josef Jíra

Fotografie Václav Sidorjak

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 3. 8. 2017

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti