Západočeská pobočka

Aktuální články

Základní informace

Západočeská pobočka je součástí České astronomické společnosti a sdružuje astronomy profesionály a amatéry a další zájemce o astronomii především z Plzeňského kraje. V současné době má více než 50 členů.

Vedení pobočky vytváří prostor a podmínky hlavně pro aktivní zájemce o astronomii. Organizuje klubová setkání, pořádá exkurze na výstavy a putování po zajímavých místech spojených s astronomií. Pod hvězdnou oblohou mají členové možnost se setkávat při pozorovacích víkendech a mnoha dalších pozorovatelských aktivitách. Při akcích určených pro veřejnost pobočka propaguje Českou astronomickou společnost a popularizuje astronomii v západních Čechách. Významně se zapojila i do projektu Manětínské oblasti tmavé oblohy.

Logo

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti