Západočeská pobočka

Otto Seydl v Merklíně

Smetana
Dr. Otto Seydl

V pátek 5. 5. 2017 jsme v Merklíně v den narozenin Otty Seydla uspořádali vzpomínkovou akci na tohoto významného rodáka, který se nezapomenutelným písmem zapsal do dějin nejen astronomie, ale i meteorologie. Akci zorganizovala Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s obcí Merklín a Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni. Začínalo se již v dopoledních hodinách na místní základní škole, kde kolega Marek Česal, prezentoval svoji Astronomickou kuchařku plnou fyzikálních a astronomických pokusů pro studenty z vyšších ročníků. Na dopolední program navázalo podvečerní povídání Josefa Jíry o rodině Seydlů, kterak se jejich rodina vůbec dostala do Merklína a dále jakých odborných výsledků Otto Seydl dosáhl během svého života. Otto Seydl byl vystudovaný pedagog s aprobací matematika a fyzika, kterou v našem programu přiblížil řadou zajímavých fyzikálních pokusů Lukáš Feřt. To ocenili především ti nejmenší návštěvníci, kteří byli seznámeni s pokusy se suchým ledem, tekutým dusíkem nebo vysokým napětím. Závěr programu pak patřil astronomickému pozorování před obecním úřadem, kde účastníci netrpělivě čekali na pozorování Měsíce připravené Ondřejem Trnkou a Lumírem Honzíkem. S potěšením musíme konstatovat, že i v tak malé obci jako Merklín se sešla poměrně početná skupina posluchačů, jejíž rodák jim není lhostejný.

Děkujeme obci Merklín za poskytnuté zázemí a všem za účast na této vzpomínkové akci. Poděkování patří i Ondřeji Trnkovi za poskytnuté fotografie.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 8. 5. 2017

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti