Západočeská pobočka

Naše pozorování

V průběhu několika let se skupině pozorovatelů soustředěných kolem Západočeské pobočky, Hvězdárny v Rokycanech a Hvězdárny a planetária Plzeň podařilo získat během desítek pokusů několik pozitivních měření zákrytů hvězd planetkami. V této kapitole naleznete základní údaje o každém z těchto úkazů, autentický popis průběhu pozorování převzatý ze Zákrytového zpravodaje vydávaného Hvězdárnou v Rokycanech v rámci spolupráce se Zákrytovou a astrometrickou sekcí České astronomické společnosti (ČAS). V závěru každé partie věnované jednotlivým pozitivním měřením je uveden seznam našich pozorovatelů a v grafické podobě celkové výsledky shromážděné od pozorovatelů z celé Evropy.

Prakticky všechny pokusy o získání pozorování zákrytů hvězd planetkami se uskutečnily ve spolupráci Hvězdárny v Rokycanech s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň, Západočeskou pobočkou ČAS a Zákrytovou a astrometrickou sekcí ČAS.

Autor článku: Karel Halíř, Josef Jíra, Rostislav Medlín
Aktualizace: 29. 5. 2007

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti