Západočeská pobočka

Stručná charakteristika projektu a obecná prospěšnost

Měření časů zákrytů hvězd planetkami je jednou z oblastí, které se v průběhu času vyvinuly ze základního projektu pozorování zákrytů hvězd Měsícem. Ty byly celosvětově sledovány již od první poloviny minulého století a sloužily ve své době jako jediný zdroj informací o nepravidelnosti v rotaci Země a současně odchylek v pravidelné dráze Měsíce kolem Země. Později se začaly pořádat též expediční pozorování tzv. tečných zákrytů hvězd Měsícem, které sloužily především ke zpřesňování detailního profilu měsíčního okraje. Zákryt Tato měření však postupem času se zdokonalováním pozorovací techniky a rozvojem kosmonautiky, která dodávala stále přesnější informace jak o pohybech Země a Měsíce, ale i o měsíčním povrchu, postupně ztratily na své důležitosti a významu.

Oblastí, v níž se i dnes s užitím relativně jednoduchých a dostupných prostředků dají získávat velice cenné výsledky, je obor měření časů zákrytů hvězd planetkami.

Jedná se o úkazy principiálně srovnatelné se zákryty hvězd Měsícem, pouze s tím rozdílem, že vzdálená hvězda je zakrývána drobnou planetkou a zákryt netrvá desítky minut, ale délka zákrytu se pohybuje v řádech pouze několika sekund. Pozorování zákrytů hvězd planetkami nám dává možnost nejen zpřesňovat pozice a tím i dráhy planetek, ale dává i příležitost přímo určovat jejich rozměry s přesností na stovky až desítky metrů a za splnění určitých podmínek i jejich tvary. Rozvoj pozorování zákrytů hvězd planetkami začal prvními pokusy již v polovině minulého století. Nepřesnost ve znalostech drah však vedla k tomu, že převážná většina pokusů končila negativními výsledky – zákryt nebyl zachycen. Teprve další rozvoj pozorovací i výpočetní techniky přinesl své ovoce v podobě zpřesnění předpovědí. Svoji roli hrají i upřesnění předpovědí tzv. „v poslední minutě“. To vedlo již před přibližně deseti lety k výraznému nárůstu úspěšných měření v USA a v několika posledních letech i v Evropě. Mapa Upřesněné předpovědi s chybou řádově jednoho až dvou průměrů stínu již dávají velkou šanci na pozitivní měření a v přímé závislosti na tom vzrůstá skutečně i počet úspěšných pozorování.

Díky zkušenostem Hvězdárny v Rokycanech získaných při sledování zákrytů hvězd Měsícem a možnosti využívat spolupráce skupin astronomů amatérů ze Západočeské pobočky ČAS, Zákrytové a astrometrické sekce ČAS a H+P Plzeň se podařilo během posledních let získat několik unikátních měření zákrytů hvězd planetkami i naší skupině. Zařadili jsme se tak k několika málo úspěšným evropským skupinám. Tato práce přispěla do mozaiky poznání planetek, kterým je i profesionálními astronomy věnována stále větší pozornost.

Autor článku: Karel Halíř, Josef Jíra, Rostislav Medlín
Aktualizace: 12. 7. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti