Západočeská pobočka

(345) Tercidina

Základní údaje o zákrytu - předpověď:

 • úkaz nastane 17. září 2002 kolem 0h 52m UT
 • jasnost zakrývané hvězdy: 5.5 mag
 • pokles jasnosti: 7.3 mag
 • maximální trvání zákrytu: 10.5 s 

Údaje o zakrývané hvězdě:

 • označení: HIP 19388 = FK6 1115 (43 Tau)
 • souhvězdí: Býk
 • pozice hvězdy: RA = 4h 9m 9.988s; Dec = 19° 36´ 33.09“
 • V mag: 9.54 mag

Údaje o planetce:

 • číslo a jméno: (345) Tercidina
 • přibližný průměr: 94 km

Údaje o úkazu:

 • světový čas a datum geocent. středu úkazu: 17. září 2002, 0h 52,7m UT
 • přibližná V jasnost planetky: 12,8 mag
 • geocentrická paralaxa planetky: 5,279“
 • pokles jasnosti během zákrytu: 7.3 mag
 • odhad maximálního trvání zákrytu: 11.2 s
 • rychlost vlastního pohybu planetky v RA: 1,818s/h
 • rychlost vlastního pohybu planetky v Dec: -6.98"/h
 • úhlová vzdálenost a fáze Měsíce: 121°, 82%
(345) tercidina mapa

Článek o úspěšném pozorování (Zákrytový zpravodaj 10/2002)

V odborném tisku proběhla zmínka o mimořádném zákrytu jasné hvězdy planetkou Tercidina předpovězeném na 17. září 2002. Tento úkaz, jak se ukázalo, byl skutečně výjimečný a podařilo se jej sledovat prakticky z celé Evropy, kudy procházel pás stínu. Pro zájemce o zákryty v České republice se tento úkaz ukázal být skutečně velice příznivým.

Prvním a rozhodujícím úspěchem celého pozorování bylo zpracování předpovědi upřesnění dráhy stínu Janem Mánkem. Již v polovině prázdnin se na internetu objevila informace J. Mánka, prezentovaná jako předběžně předběžná, že pás stínu se posune na jih Německa a protne Rakousko, jižní Slovensko a Maďarsko. Později tuto předpověď potvrdil i Steve Preston (USA). Jak se úkaz den po dni blížil, všichni napjatě čekali na další upřesnění dráhy. Ukázalo se však, že první redukce byla natolik přesná, že ani v posledních dnech před zákrytem nedoznala výraznějších změn. Jediné co se měnilo, byla velikost oblasti nejistoty, která byla nakonec udávána pouze ve zlomcích průměru planetky – tedy prakticky desítkách kilometrů.

Právě takto vysoká naděje na pozitivní měření časů zákrytu ve spojení s mimořádnou jasností zakrývané hvězdy přitáhla k úkazu ještě větší pozornost. To také přimělo mnoho našich pozorovatelů, aby vážili relativně dlouhou a nákladnou cestu do zahraničí za tímto zákrytem. Nyní už lze jednoznačně říci, že jejich rozhodnutí bylo správné. Ještě v pondělí v průběhu dne a podvečera se zdálo, že pozorování zmaří nepřízeň počasí a mnozí cestovatelé podléhali klasické depresi. Opak však byl pravdou. Téměř na minuty přesně se totiž naplnila slova našeho kolegy – meteorologa – Tomáše Janíka, který v podvečer 16. 9. psal prostřednictvím SMS již do Německa:

Dnesni odpol. predpovedi (a aktualni situace) potvrzuji malou oblacnost na zapad od 10 poledniku (±1°), ale i vychodneji by mohla byt obcas nejaka dira (tak 2/3 az na 20% - ted je te oblacnosti ještě vice). Tak preji hodne stesti, jestli jste vyrazili k tomu Mnichovu… Tomas J.

A skutečně v  tom čase už byla na cestě řada odhodlaných zákrytářů. Nejpočetnější skupina sedmi pozorovatelů ze západních Čech zamířila do oblasti Mnichova. Dvě dvojice z Prahy směřovaly do Německa do okolí měst Landshut, respektive Passau.

Na rozdíl od osamocených pozorovatelů z Prahy, kteří vyrazili s cílem vidět planetkový zákryt, skupina organizovaná Zákrytovou a astrometrickou sekcí za spolupráce Hvězdárny v Rokycanech na západ mířila se zcela jednoznačným záměrem - co nejlépe pokrýt stokilometrovou šíři stínu planetky. Rozmístění našich pozorovatelů je patrné z připojeného obrázku.

V okolí Mnichova byli pozorovatelé rozestavěni v pořadí od severu k jihu M. Česal (MC), K. Halíř (KH), V. Lukešová (technický problém), L. Řehák (LR), J. Jíra (oblačnost), P. Eret (PE) a M. Rottenborn (MR). U Landhutu pozitivní měření uskutečnili J. Jindra (JJ) a J. Mánek (JM). Nejvýchodněji a nejseverněji provedl měření času V. Přibáň (VP) a V. Čejka (nejsou k dispozici údaje). Takže pokud jste správně počítali, pozorovatelé z České republiky získali při zákrytu hvězdy HIP 19388 planetkou Tercidina neuvěřitelných osm pozitivních měření.

V současné chvíli je známo 59 pozitivních měření a výsledky dvou negativních pozorování, které se použily ke konečnému zpracování zákrytu. Do tohoto roku se jednalo o nejúspěšnější pozorování planetkového zákrytu v Evropě. Je potěšující, že na tomto výsledku mají nezanedbatelný podíl i naši pozorovatelé. Z Evropského pohledu se jedná jednoznačně o nejlépe napozorovaný planetkový zákryt „starého kontinentu“.

Na grafickém zpracování si můžete všimnout, že oblast pozorování v severní části profilu naznačuje kulovitý tvar planetky. Avšak jižní partie vykazuje větší nepravidelnosti. Ty mohou být částečně interpretovány jako důsledek chyb v měření časů, ale výduť v jihovýchodní partii profilu se zdá být naprosto reálnou skutečností. Zcela bez interpretace zatím zůstávají záblesky pozorované M. Georgem (tětiva 21 a 22) a P. Sattelbergerem (tětiva 47 a 48).

Na závěr je nutno si uvědomit, že ani toto zpracování ještě zdaleka není konečné. Především ještě stále je řada došlých zpráv neúplná, nebo je ještě nutno s pozorovateli prokonzultovat některé nesrovnalosti.

Úspěšní pozorovatelé úkazu

Marek Česal, Petr Eret, Karel Halíř, Michal Rottenborn, Ladislav Řeháknominál

Nominální předpověď

Autor snímku:
Odkaz:

obloha

Vyhledávací mapka zakrývané hvězdy

Autor snímku:
Odkaz:

pozorovatel

Rozložení pozorovatelů ve stínu planetky

Autor snímku: Eric Frappa
Odkaz: http://www.euraster.net/results/2002/20020917-Tercidina.html

Výsledek

Výsledek pozorovatelů z celé Evropy

Autor snímku: Eric Frappa
Odkaz: http://www.euraster.net/results/2002/20020917-Tercidina.html

Výsledek

Výsledek pozorovatelů z celé Evropy

Autor snímku: Eric Frappa
Odkaz: http://www.euraster.net/results/2002/20020917-Tercidina.html

Výsledek

Výsledek zpracovaný Karlem Halířem

Výsledný tvar planetky spočítaný z dat od devíti českých pozorovatelů.

Autor snímku: Karel Halíř
Zpracováno v programu: Excel

Výsledek

Výsledek zpracovaný Karlem Halířem

Výsledný tvar planetky spočítaný z dat od devíti českých pozorovatelů.

Autor snímku: Karel Halíř
Zpracováno v programu: Excel

počasí

Předpověď počasí

Autor snímku:
Odkaz:

psalo se o nás

Psalo se o nás

Článek o úspěchu našich pozorovatelů otisklo i několik novin.

Autor snímku: Petr Eret
Zdroj: ČTK

Autor článku: Karel Halíř, Josef Jíra, Rostislav Medlín
Aktualizace: 28. 5. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti