Západočeská pobočka

Příručka pro astronomy amatéry a zájemce z řad veřejnosti

Čtenáři, toužící po odbornějším a podrobnějším textu si mohou na adrese pobočky objednat, zakoupit či prohlédnout podrobnější a rozsáhlejší skriptum Příručka pro zájemce z řad astronomů amatérů a laické veřejnosti, určené především astronomům amatérům, ale i laické veřejnosti, jež chce získat podrobnější informace.


Publikace 2 Autory byli jak Antonín Dědoch, Karel Halíř a Marie Větrovcová, uvedení jako hlavní již na publikaci první, tak nemalou měrou přispěli téměř všichni další členové pobočky, hlavně Marcel Bielik a Rostislav Medlín. Nad vším bděl, hlavní redakci držel a velkou část textu dodal Lumír Honzík.

Obsah
Předmluva
Zatmění Slunce
Pozorovatelné projevy sluneční činnosti
Pozorování úkazu z okraje pásu totality
Význam slunečních zatmění pro astronomii
Jak a čím pozorovat zatmění Slunce?
Kdy a kam za dalším úplným zatměním Slunce?
Literatura
Astronomický minislovníček

Autor článku: kolektiv autorů
Aktualizace: 9. 10. 2007

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti