Západočeská pobočka

Zpracované snímky bílé koróny a izofot

Korona Bulharsko Korona Rumunsko
Zpracované snímky bílé koróny ze skupiny Bulharsko (vlevo) a Rumunsko (vpravo). Postup zpracování je popsán v  samostatném článku.

Izofoty Bulharsko Izofoty Maďarsko 1
Zpracované snímky izofot ze skupiny Bulharsko (vlevo) a Maďarsko 1 (vpravo).

Autor článku: Jiří Polák
Aktualizace: 23. 10. 2007

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti