Západočeská pobočka

Drobnosti pod čarou


Porovnání protuberancí

Protuberance-porovnání

Všechny snímky byly pořízeny přes MTO a silně zvětšeny. Na prvních dvou fotografií z Maďarska3, které byly pořízeny před T2 a po T3, je vidět posun Slunečního disku za temným kotoučem Měsíce během úplné fáze zatmění. Jelikož ale u žádného snímku neznáme přesný čas expozice, není možné porovnávat výšku protuberance. Na velké protuberanci je možné pozorovat změnu tvaru. Na snímcích z Maďarska má špičatý tvar směrem ke Slunci, na snímcích z Rumunska a zvláště na snímku z Bulharska je naopak v těchto místech široká "bambule". Porovnávat jiné, jemnější změny ve struktuře protuberance asi není reálné, kvalita snímků to nedovoluje.

J.Polák


Autor článku: kolektiv autorů
Aktualizace: 19. 10. 2007

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti