Západočeská pobočka

Snímky kontaktů T1 a T4

obecné informace

Na této stránce naleznete všechny snímky srpků Slunce kolem okamžiku T1 a T4 vyfotografované při zatmění Slunce 11.8.1999 účastníky expedice Západočeské pobočky České astronomické společnosti. Snímky byly pořízeny za účelem experimentu č.1: Určení časů T1 a T4. Fotografováno bylo ze šesti stanovišť teleobjektivem MTO 100/1000 s barlowovou čočkou 2x fotoaparátem Praktica na černobílý negativní film. Použité sluneční filtry a expozice jsou pro každou skupinu uvedeny v tabulce. Bylo použito expozic po 20s od teoretického času T1 a před T4. Všechny snímky koróny byly naskenovány přímo z negativu v 2400 dpi. Pod každým obrázkem je uveden kód snímku a čas expozice.


Skupina Expozice Filtr Okamžik T1 Okamžik T4
H1   RTG film Jednotlivé fotografie Jednotlivé fotografie
H3   Napařený Al Jednotlivé fotografie Jednotlivé fotografie

Kódování snímků

Každý naskenovaný snímek dostal speciální označení např. H3T1_08 dle následujícího popisu:

Stát a číslo pozorovacího stanoviště:
D1 - Německo, skupina Zč.pobočky ČAS - vedoucí A.Kratochvíl
A1 - Rakousko, skupina Zč.pobočky ČAS - vedoucí P.Bečvář
H1 - Maďarsko, skupina Zč.pobočky ČAS - vedoucí J.Jíra
H2 - Maďarsko, skupina Zč.pobočky ČAS - vedoucí D.Cvrková
H3 - Maďarsko, skupina Zč.pobočky ČAS - vedoucí K.Halíř
R1 - Rumunsko, skupina Zč.pobočky ČAS - vedoucí L.Honzík
B1 - Bulharsko, skupina Zč.pobočky ČAS - vedoucí M.Rottenborn

Začátek nebo konec zatmění:
T1 - začátek zatmění
T4 - konec zatmění

Volné místo (podtržítko)

Číslo snímku na negativu:
např: 08

Autor článku: kolektiv autorů
Aktualizace: 9. 10. 2007

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti