Západočeská pobočka

2.1 Eruptivní proměnné hvězdy

Eruptivní proměnné hvězdy jsou hvězdy u nichž dochází k  náhlým změnám jasnosti díky erupcím nebo vyvrhováním hmoty z vlastní atmosféry. Skupina těchto proměnných hvězd se dále rozpadá do několika podskupin, zde uvádíme aspoň 3 základní podskupiny.

2.1.1 Hvězdy typu R CrB

Pro nepříliš početnou skupinu hvězd typu R Coronae Borealis je charakteristická světelná křivka s nepravidelně se vyskytujícími hlubokými poklesy. Prototyp R CrB se mění v rozmezí od 5,8 do 14,8 mag.

Příklad světelné křivky

RCrb

V maximu, v němž může hvězda setrvat řadu let, je jasnost téměř konstantní. Pak může během několika týdnů nastat pokles do minima, v němž hvězda setrvá různě dlouhou dobu, někdy také několik let. Tyto hvězdy jsou vesměs velmi chladné a bohaté na uhlík. Hluboké poklesy jasnosti jsou způsobeny oblaky prachu, které hvězdu načas zahalují.

2.1.2 Hvězdy typu T Tau a příbuzné objekty

Hvězdy typu T Tauri jsou velmi mladé hvězdy, které nacházíme v blízkosti zbytků mlhoviny, ze kterých vznikly. Kritériem pro přiřazení k této skupině jsou spíše spektrální charakteristiky než jejich světelné křivky. Z hlediska světelných změn se jedná o skupinu velice různorodou. Jejich proměnnost je však vždy nepravidelná. Hvězdy tohoto typu jsou vhodné pro vizuální pozorování, protože amplitudy jejich světelných změn dosahují obvykle několika magnitud.

2.1.3 Eruptivní proměnné typu UV Cet

Tyto hvězdy (známé pod anglickým názvem flare stars) vykazují nepravidelná zjasnění až o několik magnitud.

Příklad světelné křivky

UV Cet

Nárůst jasnosti někdy trvá jen několik sekund! Pokles je pozvolnější a trvá minuty až hodiny.  Velikosti zjasnění jsou různé, přičemž platí, že čím silnější je výbuch, tím je vzácnější. Výbuchy jsou zřejmě analogiemi slunečních erupcí, ale jsou mohutnější. Předpokládá se, že tyto proměnné jsou vůbec nejhojnějšími proměnnými hvězdami. Jsou však velmi slabé a proto jich známe jen velice málo.

Autor článku: Machoň, Štemberová, Rottenborn
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti