Západočeská pobočka

Pravidla Messierova Maratónu


Pravidla jsou jednoduchá:

 • Soutěž je otázkou osobní cti.
 • Nikdo se vám nebude dívat „přes rameno“ a kontrolovat vaše pozorování.
 • Ve stanoveném čase (16:30 – 18:00) si vyzvedněte formulář od organizátorů.
 • Nezapomeňte vyplnit záhlaví pozorovacího protokolu.
 • vyhledejte libovolný objekt Messierova katalogu.
 • Za nalezenou položku je považován objekt, který sledujete vaším dalekohledem.
 • Do pozorovacího protokolu zaznamenejte čas sledování spatřeného objektu.
 • Poté pokračujte na další vybraný objekt.
 • Pro vyhledávání objektů není povoleno užívat žádná automatická naváděcí zařízení.

Poznámky na okraj Messierovského maratónu

Popis objektů či zákresy polí se neprovádějí, čas je při „Messierovském maratónu“ příliš cenný.

Pozorovatel sám si volí libovolně sled vyhledávaných objektů. Seřazení v pozorovacím protokolu je pouze doporučené. Je nutné být připraven na různé eventuality, kdy se např. může oblohou v průběhu noci honit protrhaná oblačnost, na což je nutno operativně reagovat.

Každý účastník užívá vlastní dalekohled (nebo, po předběžné domluvě, přístroj poskytnutý organizátory).

Obecně platí, že minimální doporučovaný průměr objektivu užitých teleskopů by měl být 100 mm, ale není to podmínkou účasti.

Prezentace účastníků soutěže je nejpozději v 18:00 hod SEČ 20. března 2010. Dodržení termínu je nutné nejen z organizačních důvodů ale i proto, aby si „závodníci“ ještě za světla stihli vybrat pozorovací místo, postavit dalekohled a nechat jej adaptovat na venkovní teplotu.

Odevzdat vyplněný a podepsaný pozorovací protokol organizátorům je nutno nejpozději do stanoveného termínu (např. 6:35 SEČ 21. března 2010). Na později odevzdané pozorovací protokoly nebude při vyhodnocování soutěže brán zřetel.

Slavnostní vyhlášení výsledků a dekorování vítězů se uskuteční ve stanovený čas (např. 6:15 SEČ ráno) v den ukončení maratonu. Hlavní cenou například roku 2010 je „planetáriové paraple“.


Jestliže nevydržíte celou noc

 • Budete mít možnost provizorního přespání ve vlastním spacáku v prostorách hvězdárny.
 • Pokud počítáte s odjezdem (autem) v průběhu noci, neparkujte prosím u hvězdárny, aby vaše reflektory zbytečně neznásobovaly již tak vysoké světelné znečištění oblohy a neoslňovaly účastníky soutěže.
 • V průběhu celé noci bude bezpodmínečně nutné dodržovat světelnou kázeň. Vybavte si proto baterky dostatečně tmavými červenými filtry. Jakékoli užívání nezacloněných svítidel s bílým světlem v celém venkovním areálu hvězdárny nebude tolerováno.
 • Účastníkům doporučujeme před samotným maratónem pečlivou domácí teoretickou i praktickou přípravu.
 • Možná je i účast diváků a fanoušků (ne však pomocníků závodníků). I tito však musí dodržovat veškerá stanovená pravidla, především pak světelnou kázeň.
 • Počítejte s nočním chladem. Nepodceňte teplé oblečení. K dispozici bude v průběhu noci teplý čaj a káva.

Pravidla ohleduplnosti

Dodržení pravidel ohleduplnosti všem přítomným umožní užít si oblohy i při větším počtu účastníků a přinese nám všem radost a uspokojení z astronomie.

 • Za pozvané hosty, které si přivedete, v průběhu celé noci zodpovídáte.
 • Konzumace alkoholických nápojů je v průběhu noci bez výjimek zakázána.
 • Po soumraku je v celém venkovním areálu hvězdárny zakázáno používat jakákoli bílá světla. Jediné svícení je přípustné baterkami zacloněnými červenými filtry.
 • Ti, kdo plánují odjezd autem v průběhu noci, nechť své vozidlo odstaví na nedalekém parkovišti u nemocnice (cca 200m pod hvězdárnou).
 • Neberte sebou malé děti a domácí mazlíčky, nebyla by to pro ně žádná velká zábava a v důsledku toho ani pro vás a vaše okolí.
 • Nebuďte příliš hluční. Nepouštějte si hlasitě rádia atp. a vyvarujte se též přespříliš hlasitých projevů radosti nad vyhledanými objekty.
 • Nenechávejte své přístroje bez dohledu. Organizátoři neručí za donesenou či vypůjčenou techniku.
 • Každý jednotlivec je zodpovědný za odpadky, které nadělá a zajistí jejich uklizení.

Nad všemi výše uvedenými pravidly však platí jedno základní – BUĎTE VZÁJEMNĚ OHLEDUPLNÍ!Zpět na hlavní stránku Messierovského maratónu.

Autor článku: Rostislav Medlín
Aktualizace: 3. 3. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti