Západočeská pobočka

Protuberance před a při úplném zatmění Slunce

Snímek

V rámci pozorování úplného zatmění Slunce 29.3.2006 v Turecku (odkazy na zatím všechny články jsou na stránkách H+P Plzeň) byly detailně fotografovány a pozorovány i protuberance a Bailyho perly dalekohledy s delšími ohnisky. Díky Hvězdárně a planetáriu v Plzni (H+P) jsme měli s sebou i hvězdárnou nově získaný chromosférický dalekohled, který byl tedy ideální pomůckou pro orientaci, co asi bude možno při zatmění očekávat. A že bylo skutečně na co koukat, opravdu to byla paráda. Povedlo se mi odfotografovat protuberance před úplným zatměním a štěstí přálo kolegům i během tohoto vzácného úkazu.

Obrázek je kombinací snímku protuberancí v čase T2 a fotografie z protuberančního dalekohledu pořízené zhruba 2 hodiny před samotným zatměním. Je dobře vidět časový vývoj protuberancí. Pro lepší názornost bylo zpracování pro oba výřezy mírně odlišné, neboť pro každou se hodilo trochu jiné potlačení pozadí. Po stranách jsou celkové pohledy pro oba způsoby zpracování. Je možno porovnávat vzhled protuberancí v chromosférickém filtru a bez jakéhokoli filtru při úplném zatmění Slunce (tedy při jediné možnosti kdy je možno protuberance bez pomoci filtru na krátký okamžik pozorovat). S podobným snímkem protuberancí pořízeným až 2 hodiny po zatmění mne se zpracováním (ale opět ne s nápadem) předběhl Jirka Polák na stránce Úplné zatmění Slunce 2006 Porovnání protuberancí při zatmění a přes chromosférický dalekohled.


Fotografie času T2: Martin Adamovský
Přístroj: Meniscus-Cassegrain 150/2250
Fotoaparát: Canon EOS 350D
Čas T2 pro Side: 10:55:00 UT
Pozorovací stanoviště: Side, Turecká riviéra, Jižní Turecko
Zpracování: Složenina 8 snímků, složeny v programu Registax, další zpracování ( zvýraznění detailů, zvýšení kontrastu,.. ) provedeno v Photoshopu 8 a konečné zvýraznění korony a doostření v Pixinsight LE.


Fotografie protuberancí: Rostislav Medlín
Přístroj: Chromosférický dalekohled H+P
Fotoaparát: Nikon Coolpix 990
Čas: 8:53:30 UT
Pozorovací stanoviště: Side, Turecká riviéra, Jižní Turecko
Zpracování: Photoshop, mírné potlačení pozadí.

Autor článku: Martin Adamovský, Rostislav Medlín
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti