Západočeská pobočka

5. Proč vůbec proměnné hvězdy pozorovat?

5.1 K určování okamžiků maxim a minim jasnosti

Cílem je určit časový okamžik, ve kterém nastalo maximum nebo minimum jasnosti. K tomu účelu je třeba pokrýt pozorováními dostatečný úsek světelné křivky před maximem (minimem) a po něm. Při vizuálních pozorováních je třeba zachytit změnu hvězdné velikosti alespoň 0,5 mag.  Na zjišťování okamžiků extrémů jasnosti se zaměřujeme u většiny typů proměnných hvězd. Toto sledování má však největší význam u hvězd proměnných periodicky. Z okamžiků maxim nebo minim získaných v dlouhých časových obdobích lze určit periody, případně jejich změny, které v té době nastanou s velkou přesností. Ale i u nepravidelných hvězd mají tyto údaje význam.

5.2 Pozorování celé historie světelných změn

Cílem je sestrojit graf, kde na vodorovné ose je čas a na svislé ose hvězdná velikost hvězdy nebo obdobná veličina. Tento graf by měl zachycovat všechny světelné změny dané proměnné hvězdy. Jeden pozorovatel málokdy pokryje světelnou křivku dostatečně hustě. Je tedy nutné do jednoho grafu zahrnout odhady získané různými pozorovateli.

5.3 Konstrukce středních světelných křivek

Konstruovat střední světelné křivky je možné u hvězd přísně periodických, zejména zákrytových, cefeid a hvězd typu RR Lyrae. Střední světelná křivka je závislost jasnosti hvězdy na fázi. Fáze vyjadřuje, jaká část periody uplynula. Začátek periody je definován maximem (příp. minimem) jasnosti - to je fáze 0. Po uplynutí poloviny periody se hvězda dostane do fáze 0.5 a po další polovině periody do fáze 1, která je totožná s fází 0. Pak se celý cyklus opakuje. Střední světelná křivka tedy vyjadřuje průběh jasnosti během jedné periody. Střední se nazývá proto, že se určuje jako průměr z pozorování v  různých cyklech. Ze světelných křivek zákrytových dvojhvězd lze například velmi snadno získat představu o parametrech trajektorie dvojhvězdy a relativních rozměrech jejích  složek.

5.4 Patrolování

Patrolování se týká nepravidelných hvězd se vzácnou změnou jasnosti, konkrétně některých trpasličích nov a příbuzných objektů. Tyto hvězdy jednou za několik let nebo desítek let vzplanou a na pár dní se zjasní o několik magnitud.  Při patrolování je třeba sledovat hvězdu po dlouhou dobu, kdy vůbec nemění jasnost.

5.5 Objevy nov a supernov

Objevování nov a supernov je speciální program, není to pozorování proměnných hvězd ve vlastním slova smyslu.

Autor článku: Machoň, Štemberová, Rottenborn
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti