Západočeská pobočka

Mezinárodní rok astronomie 2009
(IYA 2009)

Logo

V roce 2009 uplyne již 400 let od vynálezu nejdůležitějšího astronomického přístroje – dalekohledu. Z tohoto důvodu podala Mezinárodní astronomická unie návrh, aby byl tento rok vyhlášen mezinárodním rokem astronomie (International Year of Astronomy – IYA). Tento záměr podpořila i organizace UNESCO a byl schválen 20. 12. 2007 rezolucí OSN.

Motto: „Vesmír, kouzlo objevů“, vystihuje hlavní cíl, kterým je pomoci obyvatelům Země uvědomit si své místo ve vesmíru prostřednictvím pozorování denní a noční oblohy a získat osobní vjem krásy z jeho objevování. Všichni obyvatelé Země by si měli uvědomit dopad astronomie a dalších věd na náš dnešní život a pochopit, jak mohou vědecké znalosti přispět k spravedlivé a mírové společnosti. Čeká se, že IYA pozvedne celosvětově zájem o astronomii a příbuzné vědy, obzvlášť u mladé generace.


Západočeská pobočka připravila 3 vlastní projekty a zapojí se se do 2 projektů celosvětových.

Vlastní projekty pobočky:

"Sviťme si na cestu ... ne na hvězdy"
(fotosoutěž o ceny)

Výstava k problematice světelného znečištění
(možnost zapůjčení!)

Klenoty noční oblohy
(fotovýstava s možností zapůjčení!)
Celosvětové projekty:

100 hodin astronomie
("po česku")

Temné nebe
(přidejte se!)
Uskutečněné akce:

Ve dnech 15. - 16. ledna 2009 proběhlo v paříži celosvětové zahájení IYA 2009. Každou zemi zastupovalo několik studentů. V České republice byl výběr proveden formou soutěže. V ní zvítězili studenti Západočeské univerzity a členové Západočeské pobočky ČAS Miloslav Machoň a Jakub Toman. Jejich cestu bylo možno sledovat prostřednictvím reportáže, lze si prohlédnout i galerii snímků (I. a II. díl) z cestování.

Ve středu 7. ledna 2009 proběhlo na hvězdárnách v Plzni a Rokycanech regionální slavnostní zahájení IYA 2009. Počasí bohužel nebylo akci nakloněno a tak nebylo možno uskutečnit pozorování zákrytu Plejád Měsícem, ke kterému toho večera došlo. Na obou pracovištích měli návštěvníci možnost vyslechnout informace o cílech a smyslu Mezinárodního roku astronomie a shlédnout simulaci výše uvedeného úkazu.

O víkendu 24. - 25. října 2009 proběhla na hvězdárně na hvězdárně v Rokycanech akce nazvaná Den na hvězdárně aneb 25 hodin s astronomií.

V neděli 20. prosince 2009 proběhlo rozloučení s Mezinárodním rokem astronomie ve stanu před nákupním centrem Olympia v Plzni.


Odkazy na stránky věnované IYA 2009:
České "národní" stránky
Celosvětové stránky
Stránky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni


Autor článku: Michal Rottenborn
Aktualizace: 16. 6. 2020

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti