Západočeská pobočka

Expedice

Co se skrývá po tímto názvem? Akce určená zájemcům o praktická astronomická pozorování, pořádaná od 60. let minulého století bývalou Hvězdárnou a planetáriem Plzeň. A jak to vše souvisí s pobočkou?


Jedním z výsledků událostí listopadu 1989 byla i výměna ředitele HaP Plzeň. Nové vedení nemělo vůbec žádný zájem o pořádání této tradiční akce. Aby nezanikla, převzala postupně v letech 1992-1994 její pořádání skupina dlouholetých účastníků sdružených v neformální skupině zvané „Plzeňská pozorovací skupina“. Protože někteří z nich byli současně členy Západočeské pobočky ČAS, byla organizace Expedice v roce 1994 plně převedena pod pobočku. HaP Plzeň dále pouze půjčovala dalekohledy.

Tento stav vydržel až do roku 2000. Jedinou výjimkou, kdy se Expedice skutečně nekonala, byl rok 1999. Tehdy téměř všichni odcestovali za úplným zatměním Slunce. V letech, kdy pobočka Expedici pořádala, se akce postupně konala na kopci Skalky u obce Losiná jižně od Plzně, v lokalitě Bambousek, nedaleko od prvního stanoviště, na Hvězdárně v Rokycanech a konečně v areálu fotbalového stadionu v obci Bažantnice v okrese Plzeň-sever, kde probíhá dosud.

Začátkem roku 2001 došlo k další změně ředitele HaP Plzeň a organizace se opět přihlásila k pořádání Expedice. Pobočka od té doby zajišťuje některé přednášky, v některých letech pořádá den pobočky na Expedici a někteří členové se akce aktivně účastní jako pozorovatelé a vedoucí skupin.

Na následujících fotografiích se můžete podívat na atmosféru Expedic v letech, kdy je pobočka pořádala.

účastníci rok 1994, stanoviště Skalky
Účastníci rok 1994,stanoviště Skalky
stavba tábora, Bambousek 1995
Stavba tábora, Bambousek 1996
nácvik pozorování, Rokycany 1997
Nácvik pozorování, Rokycany 1997
společné foto, Bažantnice 2000
Společné foto, Bažantnice 2000

Nejen o tom, proč se tolikrát měnilo místo konání, ale i něco o historii a současnosti Expedice si můžete přečíst na stránkách Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, kde je celý obsáhlý materiál, láskyplně opečovávaný dlouholetým účastníkem, kolegou V. Kalašem, v současné době umístěn. Na stejné adrese je umístěna i bohatá fotogalerie od černobílé historie až po barevný dnešek

Z pohledu Západočeské pobočky je pořádání Expedice v současné době uzavřená kapitola. Její nezastupitelná role je v tom, že pomohla zachovat existenci akce v „nepříznivých“ letech.

Autor článku: Michal Rottenborn, Václav Kalaš
Aktualizace: 16. 6. 2020

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti