Západočeská pobočka

Průkopníci astronomické fotografie

U příležitosti 100. výročí pořízení legendární fotografie bolidu v Andromedě významným českým popularizátorem astronomie a zakládajícím členem České astronomické společnosti Josefem Klepeštou realizujeme v sobotu 11. 11. 2023 odborný seminář „Průkopníci astronomické fotografie“. Obsahem semináře budou krátké příspěvky přihlášených účastníků semináře o československých astrofotografech, kteří přispěli významným způsobem k popularizaci a rozvoji naší astrofotografie. Svoji účast na semináři přislíbil Zdeněk Bardon, Štěpán Kovář, Jan Zahajský, Josef Jíra a další. Hovořit budeme nejen o díle Josefa Klepešty, ale i fotografiích Jindřicha Zemana, Karla Herrmana Otavského. Přesný harmonogram semináře není v tuto chvíli znám, jelikož se bude skládat z příspěvků přihlášených účastníků. Prosíme ale nejen všechny pamětníky, aby zvážili svoji účast, protože k jednotlivým příspěvkům bude určitě i zajímavá diskuze.

Seminář se uskuteční v odpoledních hodinách na Petřínské hvězdárně. Bližší informace k semináři budou zveřejněny na webových stránkách www.zpcas.cz. Na seminář bude nutná registrace, protože počítáme s občerstvením a distribucí propagačních materiálů.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 10. 9. 2023

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti