Západočeská pobočka

Konference: 222 let od narození Josefa Františka Smetany

Smetana
Josef František Smetana (1801-1861) Autor: Wikimedia Commons, uživatel Boris7. CC BY-SA 3.0

Odborná konference „Premonstráti z Teplé“, která je pořádaná u příležitosti 222. výročí narození Josefa Františka Smetany, významné obrozenecké osobnosti Plzně a autora řady česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie.

První česky psaná publikace o astronomii „Základowé hwězdoslowi, čili astronomie“ je dílem doktora filozofie a profesora na filozofickém ústavu v Plzni Josefa Františka Smetany, autora publikací v oboru fyziky, dějin národa, či přírodopisu a tvůrce českého astronomického názvosloví. Největším odkazem Josefa Františka Smetany je však jeho celoživotní postoj k důležitosti vzdělanosti národa. Tímto vás zveme na odbornou konferenci o životě a díle pedagogů a významných osobností premonstrátského řádu z Teplé.

Josef František Smetana byl významnou obrozeneckou osobností Plzně. Rodák ze Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal jako člen premonstrátského řádu z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho profesorů, zaměřoval se zejména na výuku přírodních věd. Ve spolupráci se svým starším kolegou, matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce, byl aktivně činný v obrozeneckých spolcích, založil noviny Posel ode Mže, byl předsedou plzeňské části Lípy Slovanské. Byl autorem česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie, napsal mnoho básní, založil a ze svých prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty ústavu i pro veřejnost, pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry. Během jeho působení v Plzni zde úspěšně vystudoval jeho o 22 let mladší bratranec Bedřich.

V rámci Smetanovských dní v roce 2023 si připomeneme tuto všestrannou osobnost odbornou konferencí. Na konferenci přislíbili účast přední vysokoškolští pedagogové (prof. Kumpera, doc. Kilián, dr. Breitfelder, dr. Řeháček, doc. Bečvář, prof. Bečvářová a další).

Konferenci pořádá Česká astronomická společnost společně s Plzeňskou filharmonií, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v Plzni, Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, Hroznatovou akademií a dalšími partnery v termínu 24. 3. 2023 v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň.

Účast na konferenci je bezplatná, nutná je však elektronická registrace. Více informací naleznete na webových stránkách kof.zcu.cz/ak/smetana.Logo


Zdroje a doporučené odkazy:

[1] Fotografie z předchozího ročníku 2017
[2] Životní příběh autora první česky psané učebnice o astronomii J. F. Smetany
[3] Reportáž na ZAK TV (v čase 9:30)
[4] J. F. Smetana na wikipedii

Autor článku: Ota Kéhar
Aktualizace: 1. 2. 2023

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti