Západočeská pobočka

Akce pobočky v roce 2020

Na této stránce naleznete seznam akcí připravovaných na rok 2020, které pořádá, nebo na kterých spolupracuje Západočeská pobočka České astronomické společnosti s jinými organizacemi. Seznam těchto akcí bude průběžně aktualizován. Sledujte prosím tedy naše webové nebo facebookové stránky.

 • 11. 1. 2020 Malé setkání složek - v budově Geofyzikálního ústavu AV v Praze na Spořilově, Boční II. Předpokládaný program proběhne od 10 do 15:30 hodin.
 • 21. 1. 2020 Astrofoto - zahájení fotografické výstavy s astronomickou tématikou v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
 • 21. 1. 2020 Astronomická fotografie - od 17h odborná přednáška ing. Libora Šmída v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Obsahem přednášky budou podrobné informace o tajuplném oboru fotografie, který se v posledních letech díky digitální technice velmi dynamicky rozvíjí.
 • 19. 3. 2020 Křest odborné publikace „ Josef František Smetana“ - v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, doplněný o přednášku doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. z Katedry didaktiky matematiky MFF UK o životě a díle J. F. Smetany autora první česky psané publikace „Základové hvězdosloví čili astronomie“. - ZRUŠENO
 • 21. března 2020 od 16 hodin Messierovský maratón - na hvězdárně v Rokycanech. Tradiční "soutěž" pro všechny zájemce spolupořádaná s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni. - ZRUŠENO
 • 4. - 5. dubna 2020 Velké setkání složek - v Planetáriu Ostrava. Akce proběhne v podobném duchu jako od roku 2018, tedy coby setkání amatérských a profesionálních astronomů. - ZRUŠENO
 • květen 2020 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti - ZRUŠENO
 • 26. 6. 2020 Můří noc - akce ve spolupráci se Společností pro ochranu motýlů (SOM) a Enviromentálním cetrem Krsy. Nutná registrace do 15.6.
 • 25. 7. 2020 NOCÍ KE HVĚZDÁM - mimořádná noční prohlídka klášteru Teplá doplněná o astronomické pozorování a fyzikální pokusy
 • 14. 8. 2020 Perseidy 2020 v MOTO - pozorování nejen meteorů na letišti v Manětíně od 21.30 hod - zrušeno z důvodu nepříznivého počasí!
 • 21. (nebo 22.) 8. 2020 Brdy - ostrov tmy uprostřed Evropy - pozorování oblohy v CHKO Brdy - na akci je nutná registrace - viz samostatný článek!
 • 11. - 12. 9. 2020 VATVU - tradiční akce v Plzni, letos zaměřená na připomenutí nejvýznamnějšího průkopníka raketové techniky u nás Ludvíka Očenáška
 • 19. 9. 2020 Astronomické pozorování v MOTO - letiště Manětín
 • 25. 9. 2020 Noc vědců ve Stříbře - noc plná přednášek a pokusů, opět ve spolupráci s místními školami - ZRUŠENO
 • září 2020 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS - ZRUŠENO
 • listopad 2020 Plzeňská okna do vesmíru - 5 přednášek z různých oborů nejenom astronomie přednesou významní popularizátoři vědy - ZRUŠENO
 • 27. 11. 2020 Noc vědců v Plzni - noc plná přednášek a pozorování - bude on-line
 • prosinec 2020 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS - ZRUŠENO

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 12. 11. 2020

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti