Západočeská pobočka

Akce pobočky v roce 2020

Na této stránce naleznete seznam akcí připravovaných na rok 2020, které pořádá, nebo na kterých spolupracuje Západočeská pobočka České astronomické společnosti s jinými organizacemi. Seznam těchto akcí bude průběžně aktualizován. Sledujte prosím tedy naše webové nebo facebookové stránky.

 • 11. 1. 2020 Malé setkání složek - v budově Geofyzikálního ústavu AV v Praze na Spořilově, Boční II. Předpokládaný program proběhne od 10 do 15:30 hodin.

 • 21. 1. 2020 Astrofoto - zahájení fotografické výstavy s astronomickou tématikou v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
 • 21. 1. 2020 Astronomická fotografie - od 17h odborná přednáška ing. Libora Šmída v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Obsahem přednášky budou podrobné informace o tajuplném oboru fotografie, který se v posledních letech díky digitální technice velmi dynamicky rozvíjí.

 • 19. 3. 2020 Křest odborné publikace „ Josef František Smetana“ - v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, doplněný o přednášku doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. z Katedry didaktiky matematiky MFF UK o životě a díle J. F. Smetany autora první česky psané publikace „Základové hvězdosloví čili astronomie“.
 • 4. - 5. dubna 2020 Velké setkání složek - v Planetáriu Ostrava. Akce proběhne v podobném duchu jako od roku 2018, tedy coby setkání amatérských a profesionálních astronomů.
 • květen 2020 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS a zájemců o astronomii z řad veřejnosti
 • 19. 6. 2020 Můří noc - akce ve spolupráci se Společností pro ochranu motýlů (SOM) realizovaná v MOTO
 • srpen 2020 Astronomické pozorování MOTO - letiště Manětín od 20.30 hod
 • září 2020 VATVU - tradiční akce v Plzni zaměřená na připomenutí nejvýznamnějšího průkopníka raketové techniky u nás Ludníka Očenáška
 • září 2020 Noc vědců ve Stříbře - noc plná přednášek a pokusů, opět ve spolupráci s místními školami.
 • listopad 2020 Plzeňská okna do vesmíru - 5 přednášek z různých oborů nejenom astronomie přednesou významní popularizátoři vědy
 • prosinec 2020 Astrovečer - tradiční setkání členů Západočeské pobočky ČAS

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 16. 1. 2020

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti