Západočeská pobočka

„Plzeňská okna do vesmíru III“

Přijměte pozvání na seminář "Plzeňská okna do vesmíru III", který pořádá v sobotu 16. 11. 2019 v Plzni Západočeská pobočka ČAS ve spolupráci s 25. ZŠ v Plzni a Fakultou pedagogickou ZČU. Jedná se skutečně o exkluzivní astronomický seminář, který je doslova našlapaný výjimečnými přednášejícími a svým obsahem navazuje na legendární populárně naučný seriál Okna vesmíru dokořán, který od roku 1981 vysílala Československá televize. Seriál vynikal nejenom svým námětem, na kterém se tehdy podílel Vladimír Železný, ale i vynikajícími komiksovými kresbami Káji Saudka či zajímavým hudebním doprovodem. Zlatou třešničkou pořadu pak byl český astronom, astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar, který provázel celým pořadem.

Místa na tento seminář jsou omezena, proto se v případě zájmu prosím přihlaste na webových stránkách akce kof.zcu.cz/ak/okna/, kde naleznete bližší informace. Článek včetně fotografií Radky Žákové z loňského ročníku naleznete na našich webových stránkách.

A na co se můžete ještě těšit? Podobně jako v předchozích letech na skvělé zázemí a dobré občerstvení, novou pohlednici z edice Knihovna přátel oblohy Josefa Klepešty, tentokrát věnovanou Plzeňské astronomii, na výstavu o Ludvíkovi Očenáškovi u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí, na novou publikaci a autogramiádu profesora Kulhánka a knihu Michala Plavce „Od jízdních kol ke kosmickým raketám“. Všem přihlášeným účastníkům také zašleme aktuální nabídku prodávaných publikací za rozumné ceny.

Tak tedy na viděnou v Plzni.


Program semináře

8:30 – 9:00 registrace účastníků
9:00 – 9:15 úvodní slovo
9:15 – 10:30 Zakladatel kosmického práva doc. JUDr. Vladimír Mandl
Michal Plavec, Národní technické muzeum
Plzeňský právník, vizionář a letec Vladimír Mandl byl všestranně zaměřený badatel s výrazným zájmem o technický pokrok, který vyústil v řadu odborných prací zaměřených nejenom na automobilovou či leteckou dopravu. Jeho řešení právních aspektů kosmických letů, které publikoval již před druhou světovou válkou v knize „Problémy mezihvězdné dopravy“, daly základ nové právní disciplíně „kosmickému právu“. Vladimír Mandl je tedy právem považován za průkopníka kosmonautiky a společně s Ludvíkem Očenáškem jsou jako jediní dva Češi zapsáni v síni slávy průkopníků kosmických letů.
10:30 – 10:55 přestávka
10:55 – 12:10 Mnohopásmová astronomie
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
Od starověku až po začátek XX. století zkoumali astronomové vesmír jen v úzkém okénku viditelného záření. Po roce 1912 přibylo kosmické záření, což jsou vlastně částice nebo atomová jádra. Od roku 1932 přibyla radioastronomie v širokém rozsahu vlnových délek a také radar. Po II. světové válce nastoupila kosmonautika, která umožnila rozšířit pásmo elektromagnetického záření jak k nejvyšším energiím fotonů, tak také k těm nejnižším. Od roku 1987 sledují astronomové neutrina z výbuchu supernovy, ze Slunce i z hlubokého vesmíru. V roce 2015 přibyly gravitační vlny. Otevření těchto pásem podstatně změnilo naše vědomosti o stavbě a vývoji vesmíru.
12:10 – 13:10 oběd v jídelně, ve stejné budově
13:10 – 14:25 Cizí světy ve vesmíru
Mgr. Marek Skarka,Ph.D., PřF MU v Brně
V současné době známe několik tisíc exoplanet, tedy planet mimo naši Sluneční soustavu. Většina z nich byla objevena běhěm posledních 10 let. Jaká byla historie výzkumu exoplanet a jak se vlastně exoplanety objevují? Jak vypadají? Mají atmosféry? Mohou některé z nich hostit život podobný tomu na Zemi? Jak bude vypadat budoucnost výzkumu exoplanet? To jsou některé z otázek, které budou během povídání diskutovány.
14:25 – 14:50 přestávka
14:50 – 16:05 Objevy gravitačních vln dnes a zítra
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., MFF UK v Praze
Od slavné první detekce gravitační vlny GW150914 uplynuly již 4 roky. Zrodil se nový obor gravitační astronomie a s ním i astronomie mnoha pozorovacích oken. Poznatky o vesmíru, ve kterém se srážejí černé díry a neutronové hvězdy, se doslova hrnou, protože citlivost detektorů LIGO v USA a Virgo v Evropě stále roste. Počet zaznamenaných gravitačních vln již dávno překročil desítku a začne se blížit stovce. V přednášce shrneme aktuální stav objevů a popíšeme, co lze v tomto oboru čekat v blízké i vzdálenější budoucnosti.
16:05 – 16:30 přestávka
16:30 – 17:45 Hledáme hranice vesmíru
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., ČVUT v Praze
Každého přemýšlivého člověka, který se setkal se současnými názory na vesmír, nutně napadají otázky: Je vesmír konečný nebo nekonečný? Jak by vypadal život v konečném vesmíru? Kde má vesmír hranice? Co je za vesmírem? Kam se vesmír rozpíná a kde je střed expanze? Pokusme se na některé z těchto otázek odpovědět.
17:45 - 18:00 závěrečné slovo

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 1. 11. 2019

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti