Západočeská pobočka

Okna vesmíru dokořán II

V sobotu 10. 11. 2018 se v Plzni uskutečnil v koncertním sále 25. ZŠ ve Chválenické ulici jeden z největších astronomických seminářů v České republice, který navštívilo téměř sto dvacet posluchačů. Na celodenním semináři pořádaném Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti, 25. Základní školou v Plzni a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni zazněla řada krásných přednášek. Seminář tak navazuje na legendární akce Astronomického odboru Lidové univerzity Husovy v Plzni, který realizoval astronomické přednášky ve svém kinosále v  budově bývalého Komorního divadla.

Obrovské poděkování patří vstřícnému vedení 25. základní školy, která je jedním z organizátorů našeho semináře. Poděkování patří i všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce. Velkým překvapením se pro nás stala účast řady pedagogů a učitelů z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Plzeň se tak stává opravdu dominantním místem v popularizaci astronomie a navazuje tak na tradici první republiky!

Fotografie Radka ŽÁKOVÁ, www.plzenskonakole.cz

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 11. 11. 2018

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti