Západočeská pobočka

Evropská noc vědců v Plasích

V pátek 30. září 2016 uspořádala Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s Centrem stavitelského dědictví Plasy NTM, městem Plasy a dalšími partnery Evropskou noc vědců. Více než 500 návštěvníků se tak mohlo pobavit při experimentech z přírodních věd, poslechnout si odborné přednášky nebo přímo navštívit muzeum stavitelského dědictví.

Průběh akce trochu poznamenalo počasí, které neumožňovalo plnohodnotné využití dovezené astronomické techniky, ale i tak se návštěvníci mohli seznámit s velkou řadou pokusů a experimentů z fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Přímo před Centrem stavitelského dědictví desítky studentů základních škol a gymnázia vytvořily nádhernou atmosféru. Ani tentokrát nechyběli se svojí „astronomickou kuchařkou“ členové Západočeské pobočky České astronomické společnosti, kteří vydrželi až do samotného závěru akce. A samozřejmě nemůžeme opomenout ani zástupce oddělení fyziky katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a pracovníky katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Poprvé s námi také vyrazili i zástupci katedry chemie Fakulty pedagogické, kteří si pro zvídavé návštěvníky připravili řadu světelných efektů, jak dokládají přiložené fotografie.

V Santiniho přednáškovém sále Centra stavitelského dědictví se uskutečnily čtyři přednášky na astronomická, fyzikální i chemická témata, přednášená odborníky ze Západočeské univerzity, pracovníky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni a členy Západočeské pobočky ČAS.

Město Plasy se stalo aktérem již dvanáctého ročníku Evropské noci vědců pořádaného Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti a naše společnost se tak může pochlubit, že je součástí projektu od prvního ročníku. Evropská noc vědců „Researchers’ Night“ je projekt Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU. V rámci akce se po celé Evropě v jeden večer zpřístupňují vědecká pracoviště pro veřejnost. Západočeská pobočka České astronomické společnosti se od roku 2010 snaží zprostředkovat přístup k Noci vědců i obyvatelům menších měst, kde by jinak žádná akce k příležitosti Noci vědců nemohla proběhnout. Dříve navštívené obce zahrnují Plzeň, Stříbro, Přeštice, Klatovy, Nepomuk, Domažlice nebo Tachov.

Na závěr tohoto krátkého shrnutí musíme také poděkovat všem členům Západočeské pobočky, kteří se aktivně zapojili do příprav a realizace tohoto projektu. Velký dík patří i našim partnerům z Centra stavitelského dědictví, městu Plasy, Fakultě pedagogické ZČU v Plzni, katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd, Gymnáziu a SOŠ Plasy, ZŠ Plasy, ZŠ Kaznějov, ZŠ Kralovice a Hvězdárně v Rokycanech a v Plzni.


Galerie fotografií Masrek Česal, Josef Jíra a Ondřej Trnka:

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 19. 10. 2016

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti