Západočeská pobočka

Pozvánka na Evropskou noc vědců v Plasích

Evropská noc vědců „Researchers' Night“ je projekt Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU. Tato akce má v rámci Evropy mnohaletou tradici a v České republice se pořádá již od roku 2005. Projekt je koncipovaný jako rozsáhlé setkání vědecko-technických pracovníků s veřejností při společných aktivitách, které mají za cíl vědu a techniku přiblížit veřejnosti. Setkání se konají v rámci jednoho dne a ne jinak tomu bude i 30. 9. 2016, kdy se v řadě českých a moravských měst budou prezentovat odborné a vědecké organizace.

Západočeská pobočka České astronomické společnosti se tohoto projektu účastní již dvanáctým rokem a od roku 2010 využívá této akce k propagaci vědy i na místech mimo vědecká centra velkých měst, hvězdáren či univerzit. Jako svá působiště vybírá lokality, pro jejichž obyvatele by akce tohoto typu byla těžko dostupná. Po velmi dobrých ohlasech z předchozích ročníků ve Stříbře, Přešticích, Nepomuku, Klatovech, Domažlicích a Tachově jsme se rozhodli letošní Noc vědců 2016 uspořádat ve městě Plasy, kde se budou moci občané města seznámit s naším velmi bohatým programem.


Adresa konání akce:
Plasy, před Centrem stavitelského dědictví NTM
Čas akce od 16:00 do 23:00.

Aktivity před muzeem:
Představí se 10 organizací s různými pokusy z oborů fyziky, chemie či biologie. K dispozici budou i dalekohledy pro pozorování vesmírných objektů a po setmění je připraveno zhasnutí okolního pouličního osvětlení pro zlepšení pozorovacích podmínek.

OrganizaceProgram
ZpČASpozorování noční oblohy s dalekohledy (Newton 355/1600 mm, Newton 200 mm, Somet, refraktor a další). Astronomická kuchařka.
Centrum stavitelského dědictví Plasy NTMMosty a statika, stavění mostů, stavebnice Kapla
Gymnázium a SOŠ PlasyPokusy z fyziky a chemie - rozkladný transformátor, jiskrový elektrický výboj, pokusy se soupravou Vernier, chemická kouzla
ZŠ PlasyChemie a přírodopis - faraonův had, sopka, blesky, pozorování digitální kamery v mikroskopu,
ZŠ Kralovice Pokusy z fyziky a chemie - optika, elektřina, chemické pokusy
ZŠ KaznějovKaždou půlhodinu pokusy z fyziky a chemie - podtlak, přetla, změny objemu těles, stabilita těles, těžiště, hustota, elektrostatika, hořící bubliny, bouchací plechovka, práce s Pasco senzory, meteostanice
Oddělení fyziky KMT FPE ZČUFyzikální pokusy – Teslův transformátor, pokřivená zrcadla,…
Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČUExpozice bude demonstrovat přípravu a využití speciálních tenkých vrstev pro nejrůznější aplikace. Speciálním exponátem bude tzv. tepelné zrcadlo. Při doteku dlaní na jednotlivá skla bude cítit rozdílný tepelný efekt záření. Kromě tohoto exponátu budou návštěvníkům prezentovány speciální tenké vrstvy vykazující ultra-smáčivé či nesmáčivé vlastnosti, vysokou tvrdost či antibakteriální vlastnosti.
Hvězdárna v Rokycanech a PlzniPozorování Slunce astronomickými dalekohledy (fotosféra, chromosféra), pozorování objektů na večerní obloze, hry a soutěže pro děti i dospělé.
Katedra chemie FPE ZČUEfektní pokusyPřednášky:
V přednáškovém sálu Centra stavitelského dědictví Plasy se uskuteční čtyři zajímavé přednášky.
16:30 – Barevné a další chemické reakce v teorii a praxi - demonstrační přednáška s pokusy
doc. Mgr. Václav RICHTR, CSc., PaedDr. Vladimír SIROTEK, CSc., Fakulta pedagogická ZČU
18:00 – Největší dalekohledy světa
Bc. Ondřej Trnka, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
19:30 – Tajemství lidského oka
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., Západočeská pobočka České astronomické společnosti
21:00 – Antigravitace aneb létáme s fyzikou
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU

Ke stažení v plné verzi

Historie::
Evropská noc vědců 2015 v Tachově plus fotogalerie
Evropská noc vědců 2014 v Domažlicích
Evropská noc vědců 2013 v Klatovech plus fotogalerie
Evropská noc vědců 2012 v Nepomuku
Evropská noc vědců 2011 v Přešticích
Evropská noc vědců 2010 ve Stříbře
Evropská noc vědců 2009
Evropská noc vědců 2008
Evropská noc vědců 2007

 

 

 

 

 

Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 30. 9. 2016

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti