Západočeská pobočka

Přednáška Jiřího Grygara v Plzni 10. 5. 2016

Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně s dalšími partnery uspořádala veřejnou přednášku Jiřího Grygara v Plzni, která se uskutečnila 10. května 2016 v prostorách Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Přednáška s tajemným názvem „Žeň objevů“ byla pro všechny účastníky zdarma a jejím obsahem byl autorský výběr těch nejzajímavějších astronomických událostí z roku 2015.

Přednáškový cyklus „Žeň objevů“ realizuje doktor Jiří Grygar již od šedesátých let minulého století a obsah jednotlivých dílů je rok od roku větší. Samotná přednáška Jiřího Grygara v zaplněné aule s více jak sto návštěvníky trvala přes dvě hodiny a výkon přednášejícího byl vynikající. Díky této neúnavné práci je také doktor Jiří Grygar považován za jednoho z nejvýznamnějších popularizátorů astronomie u nás.

Přiložené fotografie nám zaslal Václav Vetýška. Děkujeme.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 6. 8. 2016

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti