Západočeská pobočka

Setkání zájemců o astronomii
(únor 2007)

Ve čtvrtek 9. února 2007 se v prostorách Pedagogické fakulty uskutečnilo další pravidelné setkání členů Západočeské pobočky a zájemců o astronomii. Účast bohužel nebyla nikterak oslnivá, akce se zúčastnilo pouze 16 posluchačů z řad členů pobočky a veřejnosti. Co je příčinou relativně nízké návštěvnosti této akce? Může to být nedostatečná propagace, neatraktivní program, nevhodná doba, nezájem některých členů? Podělte se s námi o váš názor, napište nám.

Moderování akce se ujal místopředseda pobočky, Marek Česal, který seznámil přítomné s tím, že bude nutné pozměnit ohlášený program. Důvodem bylo menší nedorozumění při tvorbě programu, omezený čas akce a také pozdní příchod některých přednášejících.

První přednáška byla z cyklu Astronomický minislovníček, pro toto setkání bylo vylosované písmeno T. Autorem byl Libor Šmíd. Rozhodnul se, že nám přiblíží největší Saturnův měsíc Titan, který byl v poslední době v zájmu kosmické sondy Cassini, a počátkem roku 2005 na jeho povrchu hladce přistál vypouštěcí modul Huygens.

Titan
měsíc Titan
kresba
kresba modulu Huygens po přistání

Další v pořadí byl Ota Kéhar, který hovořil na téma nové stránky Západočeské pobočky. Seznámil přítomné s funkcemi a možnostmi použití stránek, mezi které patří nové vyhledávání, stránka s novinkami a statistikou stránek, jazykové mutace. Dozvěděli jsme se, kde lze najít zpravodaje pobočky včetně jejich rychle dostupného obsahu a jak se přihlásit k odběru novinek na našich stránkách pomocí RSS. Na závěr informoval o statistice přístupů za první dva měsíce od spuštění. Bylo možné se dozvědět, které části stránek jsou hojně navštěvované a jak může ovlivnit statistiku zveřejnění odkazu na článek na stránkách České astronomické společnosti.

O zajímavé zpestření se bezesporu postaraly otázky 1. kola Astronomické olympiády z kategorie 8. a 9. třídy, které prověřily naše znalosti z oblasti astronomie. Namátkově vybírám „Kdo formuloval zákon všeobecné gravitace?“, „Jak se jmenuje hvězda nejbližší k Zemi?“ nebo „Měsíc zapadá a má tvar písmene D. Kde se právě teď nachází Slunce?“

Co lze najít ve známém souhvězdí Oriona? S tím nás seznámil ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň Lumír Honzík. Své vystoupení zahájil slovy, že nedávno měl v rámci školní výuky na celou zimní oblohu půl druhé hodiny a že je to nadlidský úkol. Pro nás si proto připravil pouze souhvězdí Oriona. Přestože měl na příspěvek „pouhých“ 40 minut, o to více zajímavostí a podrobností z tohoto souhvězdí jsme se dozvěděli.

Orion
souhvězdí Oriona

Poslední příspěvek měl Rostislav Medlín, který vystupoval v rámci Astronomického minislovníčku a měl připravené povídání o transneptunických tělesech (TNO). Jsou to všechny objekty sluneční soustavy, které se pohybují za drahou planety Neptun. V úvodu se zmínil o tom, že z počátku netušil, jak obsáhlé toto téma může být. Mezi nejznámější transneptunická tělesa bezesporu patří trpasličí planeta Pluto s Charonem, nejznámějším z jejích třech měsíců (další dva, Nix a Hydra, už nejsou tak známé, neboť jsou teprve nedávno objevené), Sedna a trpasličí planeta Eris s měsícem Dysnomia.

TNO
Transneptunická tělesa jsou všechna tělesa vzdálenější než Neptun.

Následovalo losování písmena a přednášejících na další setkání. Vylosovaným písmenem je „Z“ a těšit se můžeme na příspěvek od Miroslava Randy a Oty Kéhara.

Losování
snímek obrazovky losovacího zařízení

V rámci střípků nás Lumír Honzík informoval o 8. řádném sněmu Sdružení hvězdáren a planetárií, které se konalo 7. února 2007 na Štefánkově hvězdárně v Praze a na kterém se staronovým předsedou stal Marcel Grün.

Marek Česal zároveň upozornil na konání březnového pozorovacího víkendu. Pokud vyjde počasí, hlavním nočním programem se stane Messierovský maratón. V sobotu se lze jistě těšit na zajímavé přednášky a zároveň dojde k volbě nového výboru pobočky. Pokud tedy členům pobočky není lhostejné její další směrování a rádi by věděli, co se bude dít v dalším volebním období, mělo by se nás tam sejít co nejvíce. Rádi uslyšíme názor každého z vás.

Další setkání zájemců o astronomii se uskuteční 24. května 2007. Přijďte se podívat!

Autor článku: Ota Kéhar
Aktualizace: 11. 2. 2007

© 2006-2023 Západočeská pobočka České astronomické společnosti