Západočeská pobočka

Evropská noc vědců 2013 Klatovy

Popis

Evropská noc vědců „Researchers' Night“ je projet Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU. Tato akce má v rámci Evropy mnohaletou tradici a v České republice se pořádá již od roku 2005. Projekt je koncipovaný jako rozsáhlé setkání vědecko-technických pracovníků s veřejností při společných aktivitách, které mají za cíl vědu a techniku přiblížit veřejnosti. Setkání se konají v rámci jednoho dne a ne jinak tomu bude i 27. 9. 2013, kdy se v řadě českých a moravských měst budou prezentovat odborné a vědecké organizace.

Západočeská pobočka České astronomické společnosti se tohoto projektu účastní již devátým rokem a od roku 2010 využívá této akce Noci vědců k propagaci vědy i na místech mimo vědecká centra velkých měst, hvězdáren či univerzit. Jako svá působiště vybírá lokality, pro jejichž obyvatele by akce tohoto typu byla těžko dostupná. Po velmi dobrých ohlasech z předchozích ročníků ve Stříbře, Přešticích a Nepomuku jsme se rozhodli letošní Noc vědců 2013 uspořádat ve městě Klatovy, kde se budou moci občané města seznámit s naším velmi bohatým programem.


Adresa konání akce:
Klatovy, náměstí Míru a přednáškový sál Dominikánského kláštera
Čas akce od 16:00 do 23:00.

Aktivity na náměstí:
Na náměstí Míru se představí 11 organizací s různými pokusy z oborů fyziky, chemie či biologie. K dispozici budou i dalekohledy pro pozorování vesmírných objektů a po setmění je připraveno zhasnutí náměstí pro zlepšení pozorovacích podmínek. Během celé akce bude otevřena i historická lékárna.

Soutěž o ceny:
Pro malé i velké účastníky máme připravenou vědomostní soutěž o věcné ceny spojené s astronomickou tématikou.

Přednášky: V přednáškovém sálu Dominikánského kláštera se uskuteční 4 přednášky na téma astronomie a fyzika
16:30 – Chicxulub, Tunguska, ... Kdy Zemi čeká další srážka?
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU
18:00 - Projekt Apollo - cesta na Měsíc či podvod století?
Bc. Ondřej Trnka - odborný pracovník Hvězdárny a planetária Plzeň
19:30 - Antigravitace aneb létáme s fyzikou – mýty a fakta
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU
21:00 – Fyzika a psychotronika – je možné rozsvítit žárovku silou vůle?
doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Fakulta pedagogická ZČU

Program:
ZpČAS web
pozorování noční oblohy s dalekohledy (Newton 355/1600 mm, Newton 200 mm, Somet, refraktor a další). Astronomická kuchařka.
ZŠ Klatovy Plánická ul. web
Pozorování pod mikroskopem - krystalů, vodních organismů, částí rostlinného těla. Biodiverzita - přiřazování živočichů do světových biomů. Výroba sádrových odlitků modelů zkamenělin. Statická elektřina – měření. Změny objemů těles teplotou. Elektrický obvod - práce se stavebnicí. Třídění odpadu - praktické třídění obalů od různých nápojů + zamyšlení nad kvalitou nápojů
SPŠ Klatovy web
Prezentace technických oborů formou zajímavých robotických stavebnic.
SŠZP Klatovy web
GPS aneb mapování a lokalizace místa s přesností několika metrů.
Masarykova základní škola Klatovy web
Biologie pod mikroskopem včetně chemických pokusů.
Základní škola Čapkova ulice web
Jednoduché pokusy se statickou elektřinou a mechanikou. Pokusy s tekutým dusíkem. Chemie ze školních lavic.
Základní škola Klatovy, Tolstého web
Pokusy s hydraulickým zařízením, roztažnost materiálů, podtlak ve fyzice. Chemie pro nejmenší.
Gymnázium Klatovy web
Netradiční fyzikální pokusy
Oddělení fyziky KMT FPE ZČU web
Fyzikální pokusy – Teslův transformátor, pokřivená zrcadla,…
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace web
Otevřená historická lékárna na náměstí

Oficiální stránky Noci vědců v České republice www.noc-vedcu.cz
Astronomické stránky týkající se Noci vědců na www.astro.cz

Historie::
Evropská noc vědců 2012 v Nepomuku
Evropská noc vědců 2011 v Přešticích
Evropská noc vědců 2010 ve Stříbře
Evropská noc vědců 2009
Evropská noc vědců 2008
Evropská noc vědců 2007


Autor článku: Marek Česal
Aktualizace: 18. 9. 2013

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti