Západočeská pobočka

Informace o pobočce

Západočeská pobočka je součástí České astronomické společnosti a sdružuje astronomy profesionály a amatéry a další zájemce o astronomii především z Plzeňského kraje. V současné době má více než 50 členů.


Hlavní aktivity pobočky:
  • organizuje pozorovací víkendy s přednáškami na Hvězdárně v Rokycanech
  • pořádá Astrovečery aneb setkání zájemců o astronomii, tj. podvečer plný přednášek, příspěvků a různých zajímavostí z astronomie
  • organizuje různé výlety a expedice, například na pozorování zatmění Slunce do různých i exotických oblastí (Turecko, Novosibirsk, Čína)
  • spolupodílí se na akcích Věda a technika v ulicích a Noc vědců, které slouží k popularizaci nejenom astronomie
  • ve spolupráci se Zákrytovou a astrometrickou sekcí ČAS organizuje expedice na pozorování zákrytů hvězd planetkami a tečných zákrytů hvězd Měsícem
  • spoluorganizuje několikadenní „Exkurzi po (ne)astronomických zajímavostech“ vybraného kraje České republiky a okolních států

Členské příspěvky na rok 2023

Centrální členský příspěvek do společnosti (o něm rozhoduje výkonný výbor ČAS) je ve výši 500 Kč a pro nevýdělečně činnou osobu 400 Kč.

Západočeská pobočka vybírá kromě tohoto příspěvku na svoji činnost složkový příspěvek a to ve výši 50 Kč od členů ČAS.

Hradit příspěvky je možné pouze převodem na pobočkový účet u FIO banky 2300452470/2010. V oddílu zprávy pro příjemce uveďte účel platby a u hostujících členů jejich kmenovou složku ČAS. Jako variabilní symbol uvádějte číslo průkazky člena ČAS.

Mezní termín na zaplacení příspěvků pro rok 2023 je 10. listopadu 2022.

Konference ZpCAS

Konference Pandora byla vypnuta. Pokud máte stále zájem dostávat informace o zajímavostech v astronomii doporučujeme naše facebookovské stránky na adrese https://www.facebook.com/zpcas. Další možností jsou stránky Hvězdárny v Rokycanech a Plzni, její facebook, nebo aktivita hvězdárny Dneska by to šlo, která upozorňuje na aktuální dění na obloze pomocí mailů. Stačí se jen přihlásit na adrese hvezdarna zavinac hvr.cz.

Aktualizace: 24. 10. 2022

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti