Západočeská pobočka

SVIŤME SI NA CESTU ... NE NA HVĚZDY 2011

Logo Slovenská ústredná hvezdáreň a Česká astronomická společnost ve spolupráci s dalšími astronomickými subjekty vyhlašují 1. ročník mezinárodní Česko – Slovenské fotografické soutěže se zaměřením na problematiku světelného znečištění.


Soutěž je určena pro všechny fotografy bez rozdílu. Hlavním cílem fotografické soutěže je upozornit na stále se zhoršující situaci ve světelném znečištění. Fotografie takto získané budou po skončení soutěže použity pro propagaci nápravy a průběžného zlepšování situace v oblasti světelného znečištění.


Organizátor: Hlavními organizátory soutěže jsou Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Česká astronomická společnost. Na organizování soutěže se dále podílí Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Slovenský zväz astronómov amatérov, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.


Cíl soutěže: Osvěta v oblasti problematiky světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu, ochrany životního prostředí a šetření nákladů za elektrickou energii.


Soutěžní kategorie:

 1. Jak rozhodně nesvítit. Do této kategorie patří snímky, které zachycují nesprávné svícení, například nevhodné nasvícení domů, komunikací, reklamních ploch a bezúčelné plýtvání energií, včetně ukázek nevhodných svítidel.
 2. Správné světlo. Tato kategorie snímků zachycuje správné typy svítidel a osvětlení, které svítí tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnímu životnímu prostředí.
 3. Variace na téma světlo a tma. Tato kategorie je naprosto otevřená a umožňuje autorovi široké pole působnosti. Pouze by neměl zapomenout o čem soutěž je, tedy o správném a nesprávném osvětlení.

Pozn.: V prvních dvou kategoriích nesmí být fotomontáže, ve třetí jsou povoleny.


Uzávěrka soutěže: 31. 10. 2011


Sponzoři soutěže: TROMF Banská Bystrica, Supra Praha, společnost ASTROPIS

Fotosoutěž je podpořena Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, zmluva č. LPP-0059-09.


Ceny:

V každé kategorii budou oceněna první tři místa.


První místo: 100 €

Druhé místo: 60 €

Třetí místo: 30 €

Pozn.: Oceněným v ČR bude cena zaslána v € a na účet připsaná podle aktuálního kurzu.


Zároveň organizátoři soutěže umožní hlasovat široké veřejnosti z výběru zaslaných fotografií přes internet o výherci Ceny diváků. Oceněný Cenou diváků a vylosovaný hlasující budou odměněni věcnými cenami.

Porota má právo některou z finančních cen neudělit.


Podmínky soutěže:

 • Soutěže se může zúčastnit soutěžící bez omezení věku a národnosti.
 • Pořízení fotografie není omezeno místem a časem.
 • Fotografii může poslat pouze autor snímku.
 • Zasláním snímku autor automaticky souhlasí s pravidly soutěže.

Počet prací:

Každý autor může zaslat do soutěže neomezený počet snímků. Za soutěžní práci se považují jednotlivé snímky nebo seriál, který může mít maximálně 5 snímků. Každá fotografie seriálu musí být zřetelně označena, že je jeho součástí.


Formát soutěžních snímků:

Snímky (minimálně 1600 bodů na delší straně) se zasílají v elektronické podobě (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu fotosoutez@astro.cz.

Maximální velikost jednoho e-mailu je 5 MB. Na digitálních nosičích CD a DVD je možné posílat obrázky bez omezení jejich maximální velikosti.


Snímky na digitálních nosičích zasílejte na adresu (obálku označte fotosoutěž/fotosúťaž):


Z ČR:

Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Hvězdárna v Rokycanech

Voldušská 721/II

337 01 Rokycany


Zo SR:

Hvezdáreň

Tomášovská 63

979 01 Rimavská Sobota

Každá soutěžní práce musí mít připojen textový soubor (se stejným názvem jako soutěžní práce) s těmito údaji:

 • soutěžní kategorie
 • název snímku
 • jméno a příjmení autora
 • věk
 • adresa pro korespondenci
 • e-mail
 • číslo účtu (pro případ ocenění)
 • místo, datum a čas expozice, parametry použitého přístroje (vhodné ponechat EXIF)
 • uvítáme i popis fotografie

Vyhodnocení soutěže:

Soutěž vyhodnotí odborná porota složená ze zástupců pořádajících organizací do 20. 11. 2011.

Porota v prvních dvou kategoriích spolupracuje s odborníkem v oboru osvětlování.

Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách organizátorů soutěže a v časopise Kozmos. Výherci a účastníci budou informováni e-mailem.


Obecné podmínky:

 • účastník soutěže prohlašuje, že je autorem fotografie a že má neomezená práva poskytovat ji dalším osobám
 • fotografie se stávají majetkem organizátorů, kteří si vyhrazují právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je na nekomerční účely i bez dalšího souhlasu účastníka soutěže, avšak s uvedením jeho autorství a zachováním všech autorských práv
 • účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rámci vyhlášení výsledků soutěže
 • účastník soutěže vyjadřuje dobrovolně svůj souhlas se zpracováním jím zaslaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (v zmysle zákona č. 428 /2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
 • správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je v ČR Česká astronomická společnost, v SR Slovenský zväz astronómov amatérov

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 27. 1. 2011

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti