Západočeská pobočka

Vyhodnocení soutěže SVIŤME SI NA CESTU … NE NA HVĚZDY 2006

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a Hvězdárnou a planetáriem Plzeň vyhlásila fotografickou soutěž se zaměřením na problematiku světelného znečištění. Cílem soutěže byla osvěta v problematice světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí.


Soutěž byla určena pro všechny fotografy bez rozdílu. Vedle fotografické soutěže bylo jejím cílem i získání co nejširšího fotografického podkladového materiálu týkajícího se problematiky světelného znečištění. Tento materiál bude po skončení soutěže použit na propagaci nápravy a průběžného zlepšování situace v oblasti světelného znečištění.

Soutěže se zúčastnilo 80 autorů s celkovým počtem 591 fotografií. Podrobné informace o soutěži najdete na www.astro.zcu.cz/svetlo, kde zároveň naleznete i kompletní seznam výherců včetně jejich fotografií. O tom, že se vyplatilo soutěže zúčastnit, vypovídá i fakt, že výherci byli oceněni nejen finančně, ale i věcnými cenami od sponzorů soutěže – firma Supra Praha s.r.o. a Společnost Astropis.

Při vyhodnocování soutěže byla porota, dle pravidel soutěže, vázána výběrem maximálně tří snímků v každé kategorii. Zajímavých snímků bylo ale mnohem víc, a tak byla vyhlášena ještě soutěžní kategorie „Cena diváků“. Veřejnost měla možnost si zvolit ten úplně nejzajímavější a nejzdařilejší snímek ze všech kategorií. Absolutním vítězem se stal Martin Kákona s fotografií jihočeského Temelína „Nesvítí někdo zbytečně?“. Cenu pro vítěze této kategorie – triedr – věnovala firma Supra Praha, s.r.o. Zároveň byl vylosován jeden z hlasujících účastníků soutěže „Cena diváků“ – Karel Hojdar, který obdržel předplatné astronomického časopisu Astropis.

Vítězné snímky

Kat.1-1 Kategorie 1-1
Vítěz kategorie - Jak rozhodně nesvítit a zároveň absolutní vítěz soutěže o ,,Cenu diváků"
Nesvítí někde zbytečně?
Martin Kákona, České Budějovice
Kat.2-1 Kategorie 2-1
Vítěz kategorie - Správné světlo
Vídeň noc (seriál)
Karel Mokrý, Praha
Kat.3-1 Kategorie 3-1
Vítěz kategorie - Variace na téma světlo a tma
Inverze (seriál)
Jan Kondziolka, Karviná

Předávání ceny absolutnímu vítězi

V neděli 15. října 2006 došlo v podvečerních hodinách na Rokycanské hvězdárně k předání ceny panu Kákonovi, který se stal absolutním vítězem v hlasovací soutěži na internetu o Cenu diváků, za fotku Temelína.

Předání ceny
Zleva předseda Západočeské pobočky ČAS Josef Jíra
a absolutní vítěz Martin Kákona při předávání ceny
Předání ceny
Absolutní vítěz Martin Kákona a jeho cena - triedr

Co říct závěrem?

Jako jeden z organizátorů soutěže, který se podílel na této soutěži, bych chtěl poděkovat jmenovitě několika spolupracovníkům, kteří věnovali nemalou část svého volného času do příprav tak zajímavé soutěže. Můj dík patří Marku Česalovi, Rosťovi Medlínovi, Karlu Mokrému, Pavlu Suchanovi a Lumíru Honzíkovi.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 28. 11. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti