Západočeská pobočka

Halové jevy

halové jevy

Halové jevy jsou optickými úkazy v atmosféře, které můžeme pozorovat kolem Měsíce a Slunce. Často se objevují ve formě světlých a barevných skvrn, oblouků či kružnic. Princip vzniku takových jevů souvisí s přítomností ledových krystalků v atmosféře, díky nimž dochází k lomu a odrazu světla přicházejícího ze Slunce nebo následně odraženého od Měsíce. Pozorování takovýchto jevů je většinou spojeno s výskytem jemné řasové oblačnosti s výškou základny nad 6 km. Ale není to podmínkou, protože při nižších teplotách se halové jevy nechají pozorovat i v nižších atmosférických výškách. Barevnost tohoto úkazu pak souvisí s lomem světla na ledových krystalcích, které mají tvar šestibokých destiček nebo šestibokých sloupků. Pokud krystalky světlo nelámou a jenom odráží, mají halové jevy bělavý nádech.

Fotografie, kterou nám zaslal Ondřej Trnka, byla pořízena v Nepomuku na náměstí při akci Evropská noc vědců 2012. Na této fotografii si můžete všimnout hned několika halových jevů. Asi nejzřetelnějším a možná nejčastějším jevem, který můžeme na obloze pozorovat, jsou vedlejší slunce. Jedná se o dvě barevné skvrny nacházející se nad obzorem ve stejné rovině jako Slunce. Úhlová vzdálenost skvrn od Slunce souvisí s výškou Slunce nad obzorem. V případě, že je Slunce u obzoru, tak je úhlová vzdálenost skvrn 22° a skvrny leží přímo na tzv. malém halu, ale s rostoucí výškou Slunce nad obzorem se obě skvrny vzdalují. Kromě bočního slunce můžeme na fotografii vidět i malé halo, které kolem Slunce tvoří světlou kružnici o poloměru 22°. Z vnitřní strany je tato kružnice lehce načervenalá. A posledním jevem, který je na této fotografii nepříliš patrný, je tzv. dotykový oblouk, nacházející se v horní části malého hala (slabé zjasnění malého hala přímo nad Sluncem). Tvar dotykového oblouku silně závisí na výšce Slunce nad obzorem. V tomto případě, kdy je Slunce už nízko nad obzorem, by měl mít dotykový oblouk tvar písmena V.


Technické parametry:

Autor:Ondřej Trnka
Místo:Nepomuk, Česká republika
Datum:28. 9. 2012, 14:09 UT
Objekt:Halové jevy
Přístroj:Canon EOS 350D, Canon EF 17-40/4 L
Expozice:1/3200 s, ISO 100, f 1/8

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 7. 10. 2012

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti