Západočeská pobočka

Chromosféra Slunce

chromosféra

Chromosféra tvoří úzkou vrstvu sluneční atmosféry mezi fotosférou a korónou. Samotné pozorování chromosféry je značně problematické a pouhým okem prakticky nemožné. Chromosféru můžeme pozorovat jedině za použití speciálních filtrů nebo v průběhu úplného zatmění Slunce, kdy se zobrazí jako narůžovělý proužek. Fakt, že chromosféru nemůžeme pozorovat, je způsobený jasem fotosféry, která ji přezáří. Charakteristická narůžovělá až červená barva chromosféry je způsobena emisní čárou vodíku H-alfa. Samotná podstata vzniku emise je způsobena přeskokem elektronu ze třetí na druhou energetickou hladinu. Při tomto přeskoku v elektronovém obalu dojde k uvolnění energie ve formě fotonu s vlnovou délkou 656,3 nm, proto světlo přicházející z chromosféry má charakteristickou barvu. H-alfa patří jednoznačně mezi nejvýraznější čáry Balmerovy série čar. Chromosféra s tloušťkou 3 000 km patří k nejslabší vrstvě sluneční atmosféry, ale pozorovatelné děje v chromosféře patří k těm nejdynamičtějším pozorovatelným jevům na Slunci. Kromě toho, že můžeme pozorovat oblasti kolem slunečních skvrn, můžeme pozorovat různé protuberance, filamenty, spikule, sluneční erupce. Všechny tyto projevy sluneční aktivity navazují na jevy, které probíhají ve fotosféře.


Technické parametry:

Autor:Ondřej Trnka
Místo:Plzeň, Česká republika
Objekt:chromosféra Slunce
Datum:7. 4. 2011, 6:00 UT
Přístroj:Lunt LS60THa + DoubleStack filter 50 mm, EQ6 Sky Scan, kamera Imaging Source DMK 31 mono + reduktor ohniska
Postup: složeno přibližně nejlepších 200 snímků z 2000

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 31. 1. 2012

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti