Západočeská pobočka

M13 kulová hvězdokupa v Herkulovi

M13

Kulová hvězdokupa M13 patří k nejznámějším hvězdokupám, které můžeme za dobrých pozorovacích podmínek sledovat jako mlhavý obláček i pouhým okem. Samotnou hvězdokupu objevil Edmond Halley už v roce 1714 a v roce 1764 (1. června) ji pod číslem M13 zařadil Charles Messier do svého legendárního katalogu. Hvězdokupa je vzdálená více než 7,7 kpc a její stáří se odhaduje na 12 miliard let. Počet hvězd, které tvoří tuto kulovou hvězdokupu, se odhaduje na 100 000 hvězd. A jak to u kulových hvězdokup bývá, koncentrace hvězd ke středu hvězdokupy stoupá a odhaduje se, že ve středu je asi 500 krát vyšší než na samotném okraji. Hvězdokupa také obsahuje hvězdy s označením Blue Stragglers (modré toulavé hvězdy), jejiž podstatu výskytu zatím neznáme. Zajímavostí pro některé z vás může být fakt, že se kulová hvězdokupa M13 stala v roce 1974 prvním objektem, kam byla vyslána rádiová zpráva z nově vybudovaného radioteleskopu v Arecibu.


Technické parametry:

Autor:Josef Jíra
Zpracoval:Libor Šmíd
Místo:Rokycany, Česká republika
Objekt:kulová hvězdokupa M13
Datum:9. 7. 2010
Přístroj:zrcadlový dalekohled systému Dall-Kirgham 20” (508/3454mm), f/6.8 s výrobním označením TSC/PW CDK-20 ASTROGRAPH (OTA), Canon EOS 40D
Postup: ISO 1600, 3 expozice po 60s RAW
Zpracování:součet 3 snímků, odečten master DF, vyvážení bílé, interpolace Bayera, složené v programu Registaru, nelineární úprava úrovni (gama), zvýšen kontrast.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 6. 3. 2011

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti