Západočeská pobočka

Jupiter

jupiter

Fotografie zachycuje planetu Jupiter. Jedná se o jeden z prvních snímků, získaných pomocí kamery G1-300 a vznikl v průběhu letošní "Expedice", kterou pořádala Hvězdárna a planetárium Plzeň v Bažantnici. Snímek vznikl složením více než 300 expozic, díky čemuž můžeme pozorovat i detaily v atmosféře a tři jupiterovy měsíce. V levé části snímku se podařilo zachytit také měsíc Evropa, v těsné blízkosti Jupitera se nachází měsíc Ganymed a měsíc Io, který je vpravo od planety.


Technické parametry:

Autor:Jakub Toman
Místo:Bažantnice, Česká republika
Datum:10. 8. 2010, 1:13 UT
Objekt:Jupiter
Přístroj:EFS refraktor ED 80 / 600 + 4x barlow na montáži EQ6 , CCD kamera G1-300
Zpracování:složení 300 snímků v programu Registax

Autor článku: Jakub Toman
Aktualizace: 13. 9. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti