Západočeská pobočka

Kometa Hale-Bopp

kometa

Jedním z nejúžasnějších astronomických událostí je bezesporu příchod jasné komety. Avšak objevení tak jasné komety jako byla Halle-Bopp v roce 1997 je velmi ojedinělé a často se tak jasná kometa vyskytne v průběhu lidského života jen několikrát. Právem je proto někdy nazývána kometou století. V době, kdy nejvíce zářila, byla pozorovatelná dokonce i z center velkých měst. Svou jasností překonala nejjasnější hvězdy na obloze a její ohon dosahoval na tmavé nepřesvětlené obloze délky i přes půl oblohy. Na tomto snímku je zachycena právě v době, kdy měla největší jasnost a shodou okolností zdánlivě procházela přes otevřenou hvězdokupu (seskupení hvězd) v souhvězdí Persea. Na fotografii se hvězdokupa nachází nedaleko hlavy komety a je částečně zakryta bílým závojem prachového chvostu. Ten je tvořen drobnými prachovými částečkami a vysublimovaným ledem. Kromě prachového chvostu je na snímku zachycen i chvost plazmový, který je tvořen plynem ve formě iontů. Směřuje vždy od Slunce a jeho délka může dosahovat až několik milionů kilometrů.


Technické parametry:

Autor:Libor Šmíd
Místo:Plzeň, Česká republika
Objekt:kometa Hale-Bopp
Datum:7. 4. 1997, 20:11 UT
Přístroj:objektiv 2.8/200
Postup: Kodak Elite 400 ASA (diapozitiv) expozice 5 min
Zpracování:skenování, úprava kontrastu a jasu, ořez

Autor článku: Libor Šmíd
Aktualizace: 29. 3. 2010

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti