Západočeská pobočka

M1 - Krabí mlhovina

IC 1318

Krabí mlhovina je pozůstatkem supernovy, která explodovala v roce 1054. Záznamy z čínských kronik vypovídají o tom, že se na obloze objevila nová natolik jasná hvězda, že byla pozorovatelná i za denního světla, a to po dobu 23 dní. Stala se tak po Slunci a Měsíci nejjasnějším objektem na obloze. Jako pozůstatek po výbuchu supernovy můžeme pozorovat ve středu mlhoviny pulzar (označený šipkou), který rotuje velmi vysokou rychlostí asi 30 otáček za sekundu. Hmotnost pulzaru převyšuje hmotnost našeho Slunce, ale jeho průměr je kolem 30 km. Samotná Krabí mlhovina má průměr 13 světelných let a stále se rozpíná rychlostí 1 500 kilometru za sekundu. Materiál mlhoviny má teplotu mezi 11 000 a 18 000 K.


Technické parametry:

Autor:Jiří Polák, Libor Šmíd
Místo:Hoher List, Německo
Objekt:Krabí mlhovina - M1
Datum:6. 10. 2007 4:30-6:40 UT,
7. 10. 2007 3:00-5:45 UT
Přístroj:Cassegrain Nasmyth Telecope, D = 106.5 cm, f = 14.5 m,
CCD HoLiCam: 1024 x 2048, Binding 2 x 2
Postup:Z důvodu malého zorného pole musel být objekt rozdělen na horní a dolní část. Redukce CCD snímků (flat, bias), LRGBHa kompozice.
Expozice:(počet pro dolní / horní část):
Bez filtru: (11/9) x 3 minut
Filtr Rt: (3/3) x 5 minut
Filtr V: (4/4) x 5 minut
Filtr B: (5/4) x 5 minut
Filtr Ha: (4/8) x 5 minut
Zpracování:AstroArt, Registar, Photoshop

Autor článku: Libor Šmíd
Aktualizace: 13. 5. 2009

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti