Západočeská pobočka

Búrka

Bourka

Při pohledu na fotografii Andreje Slávika „Búrka“ musí zaplesat nejen srdce meteorologického nadšence. Snímek postupující bouře fotografoval autor v srpnu roku 2017 nad obcí Rosina nedaleko Žiliny. Bouře se projevovala velmi výraznou bleskovou aktivitou, kterou autor svými fotografiemi monitoroval jen pouhých 5 minut, během kterých pořídil 10 expozic a následně složil v tento krásný snímek. Nicméně fotografování takovýchto meteorologických jevů není příliš bezpečné a vyžaduje snad i kousek odvahy, proto při svých fotografických pokusech věnujte také pozornost své bezpečnosti.

“Bouři” můžeme definovat jako soubor optických, akustických a elektrických jevů, které pozorujeme buď mezi oblaky, nebo oblaky a zemí. Na samotné fotografii ale vyniknou především blesky, které představují přírodní elektrostatický výboj provázený emisí světla, přičemž velikost proudu v běžném výboji dosahuje hodnot až 30 kA a teplota atmosféry v místě průchodu elektrostatického výboje dosahuje 30 000 °C, což má za následek rychlou expanzi vzduchu, která se projeví zvukovým efektem - hromem.


Technické parametry:

Autor: Andrej Slávik
Místo: Rosina, Slovensko
Datum: 11. 8. 2017, 0:25 UT
Objekt: Búrka
Přístroj: Nikon D500 Sigma 18-35 ART
Postup: Fotografia je kompozit 10 expozícii.
Odkaz: další fotografie autora naleznete na serveru www.instagram.com/slachosvk/

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 19. 9. 2021

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti