Západočeská pobočka

Planeta Saturn

Saturn je nám nakloněn

Planeta Saturn je jeden z nejvděčnějších objektů pro pozorování dalekohledem. Během jeho oběhu kolem Slunce se mění sklon prstenců vůči Zemi. V současné době se prstence uzavírají, nejvíce otevřené byly roku 2004 a zcela se uzavřou v roce 2009. Tuto změnu sklonu prstenců dokumentují 4 snímky, pořízené přibližně s ročním odstupem. Každý snímek vznikl složením z mnoha (cca 100) jednotlivých snímků. Tímto skládáním poklesne šum a je možné zvýraznit detaily.

Saturn byl již v minulosti velmi oblíbenou planetou, na které si astronomové testovali své astronomické přístroje. Mezi první pozorování Saturna dalekohledem můžeme zařadit pozorování Galilea Galilei. Ten se v roce 1610 zabýval pozorováním této překrásné planety, ale díky nedokonalé optice použitého dalekohledu neodhalil podstatu Saturnových prstenců a pokládal je za dvě samostatná tělesa, doprovázející vlastní planetu. K správné interpretaci došel až holandský astronom, matematik a fyzik Christian Huyghens a jako první prohlásil, že Saturn je obklopen kruhovým prstencem. Skutečnost, že pozorovaný prstenec se ve skutečnosti skládá z řady vzájemně oddělených prstenců zjistil jako první francouzský astronom Giovanni Domenico Cassini. Jím objevená mezera mezi prstenci se dodnes označuje termínem Cassiniho dělení. Více informací naleznete na internetových stránkách Fakulty pedagogické ZČU.

Technické parametry:

Autor: Libor Šmíd

Místo: Plzeň, Česká republika

Objekt: Saturn

Přístroj: reflektor Newton 355 / 1600 na amatérské montáži, CCTV kamera

Postup: výber cca 100 expozicí CCTV kamerou

Zpracování: výběr a složení všech fotografií, doostření, úprava kontrastu a jasu, ořez

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 26. 5. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti