Západočeská pobočka

Vírová galaxie M51

mlhovina

Jednu z nejkrásnějších spirálních galaxií objevil Charles Messier 13. října 1773 a ve svém katalogu ji označil jako objekt katalogového čísla M51. K jejímu objevu přispělo pozorování komety, která se neházela v její blízkosti. Tehdy ji objevitel popsal jako „velmi nejasnou mlhovinu bez hvězd“, kterou je velmi obtížné pozorovat. V těsné blízkosti galaxie M51 vidíte galaxii NGC 5195, kterou o několik let později objevil Pierre Méchain. Nově objevený objekt popisuje slovy „Je to pár, každá z nich má jasný střed, ty jsou od sebe vzdáleny 4’35”.

Zajímavá pozorování galaxie M51 provedl v roce 1845 William Parsons na hradě Birr v Irsku, kde dokončil stavbu dosud největšího dalekohledu na světě s průměrem 72 palců (180cm). Pomocí tohoto dalekohledu pozoroval spirální strukturu mlhoviny. Je zajímavé, že tento dalekohled velmi nevšední konstrukce byl překonán až v roce 1917, kdy byl na hoře Mount Wilson dokončen 100 palcový (2,5m) Hookerovo teleskop. Teprve Edwin Hubble na základě svých pozorování proměnných hvězd Cefeid rozpoznal, že se jedná o dvě galaxie. Následný příchod radioastronomie a rádiové snímky M51 jednoznačně prokázaly, že Vírová galaxie a její společník interagují (jsou gravitačně vázané). Někdy se označení M51 používá k označení dvojice galaxií. V takovém případě mohou být jednotlivé galaxie označovány jako M51A (NGC 5194) a M51B (NGC 5195). Samotná M51 je vzdálená asi 23 milionů světelných let.


Technické parametry:

Autor:Pavel Böhm
Místo:Žernovník, MOTO
Objekt: Vírová galaxie M51
Datum: 20. 4. 2017
Přístroj: SW newton 16', reduktor ASA 0,73x, ohnisko 1 364 mm, světelnost 3.36, CCD kamera Atik 428 EXM, CCD čip SONY, použité filtry IDAS LPS-P2, RGB Astronomik, bez pointace pointace, montáž EQ8
Postup:počet a délka expozic celkem 6,5 hod. v bin 1x1, RGB po 40 min. v bin2x2

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 11. 6. 2017

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti