Západočeská pobočka

Slunce trochu jinak

Slunce trochu jinak

Při brouzdání internetovými stránkami jsem narazil na velice zdařilý obrázek sluneční chromosféry. Autorem tohoto velmi pěkného snímku je Jirka Polák a zachycuje vrstvu sluneční atmosféry (chromosféru). Tuto vrstvu bohužel nemůžeme za běžných podmínek pozorovat, ale pouze za použití speciálního chromosférického dalekohledu.

V letošním roce však Hvězdárna a planetárium Plzeň získala díky projektu Občanská volba Plzeňského prazdroje a za významného přispění Magistrátu města Plzně chromosférický dalekohled, který umožňuje sledovat i chromosférickou vrstvu, tedy zejména protuberance na okraji slunečního disku nebo ve formě filamentů (protuberance promítající se na disk jako tmavé vlákno).


Technické parametry:

19.8.2006 9:25 UT

Chromosférický refraktor 100/2800 mm, montáž EQ6 SS

Canon EOS 20D, ISO 800, 1/125s

Autor obrázků a zpracování: Jiří Polák


Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 27. 12. 2006

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti