Západočeská pobočka

4.2 Pozorujeme fyzické proměnné hvězdy

Pokud jste si pozorně přečetli text na předchozí stránce, který se týkal pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd, tak pro Vás nebude pochopení následujících písmenek nikterak obtížné. Pozorování fyzických proměnných hvězd se v mnoha bodech podobá sledování proměnných zákrytových dvojhvězd.

Jako v předchozím případě, tak i nyní musíte vědět, kde se hvězda nachází. K tomu je vhodnou pomůckou mapka. Takovéto pomůcky naleznete na internetové adrese http://var.astro.cz/meduza patřící skupině pozorovatelů fyzických proměnných hvězd.

Pro bezproblémovou orientaci v následujícím textu si opět otevřete mapku, tentokrát to bude hvězda s označením α Ori (Betelgeuze). Její jasnost se pohybuje od 0,1 do 1 mag. Takže jí bezpochyby můžeme považovat za "klenot oblohy".

Samotné pozorování se provádí obvyklým způsobem jako u předchozí skupiny proměnných hvězd, tzn. srovnávání jasnosti proměnné s hvězdami srovnávacími pomocí Argelanderovy stupnice. V této situaci jsou srovnávací hvězdy 4 a jsou označené písmeny A,B,C,D.

4.2.2 V čem je tedy rozdíl?

Proměnné fyzické hvězdy se chovají odlišným způsobem než proměnné zákrytové dvojhvězdy. V  jejich mapkách tedy nenaleznete údaje jako doba zákrytu (D) a periody změn jasnosti (P) těchto hvězd jsou podstatně delší než u zákrytových dvojhvězd (α Ori; P = 2 335 dnů). Z toho vyplývá, že není v  lidských silách napozorovat celou křivku bez jediné přestávky, ovšem to ani nemusíme, rozdíl jasnosti těchto hvězd poznáme okem až za několik dnů. V případě hvězdy α Ori provádíme jeden odhad za 2 dny.

4.2.3 Zpracování

Zpracovávání tohoto typu proměnných hvězd je podstatně jednodušší než v  předchozím případě.

Jestliže jsme se řekli, že u hvězdy α Ori se pozorování provádí jednou za 2 dny, tak asi jen ztěží bychom určili jasnosti srovnávacích hvězd, potřebovali bychom k tomu znát všechny naše pozorování během celé periody (tj. 2 335 dnů).

Pro usnadnění práce použijeme jasnosti srovnávacích hvězd v magnitudách (mag), na pravé straně mapky je malý rámeček a v něm jsou uvedena označení srovnávacích hvězd (A,B,C,D) se 3 sloupci čísel. Čísla ve sloupci s označením "V" jsou jasnosti těchto hvězd v magnitudách.

Pokud se nám povedlo splnit vše, co je psáno v předchozích odstavcích, můžeme se vrhnout na vypočítání jasnosti proměnné hvězdy podle nám už známého vzorce.

(Y-X)/(p+q)*p+X

kde X je jasnost jasnější srovnávací hvězdy v odhadu (v  magnitudách - viz. mapka), Y je jasnost slabší srovnávací hvězdy (v  magnitudách - viz. mapka), p je počet odhadních stupňů mezi proměnnou a jasnější srovnávací hvězdou a q je počet odhadních stupňů mezi proměnnou a slabší srovnávací hvězdou.


Příklad

Provedli jsme odhad b0v4c. Po nahlédnutí do mapky jsme našli, že jasnost srovnávací hvězdy b je 0,37 mag a hvězdy c 0,92 mag.

 V=(Y-X)/(p+q)*p+X , čili V=(0,92-0,37)/(0+4)*0+0,37 = 0,37 [mag]


Po tomto výpočtu neprovádíme již žádné zanesení do grafu ani jiné věci, ale můžeme tento jeden odhad rovnou zaslat na adresu MEDÚZY http://var.astro.cz/meduza. Na tomto webu naleznete také mnoho mapek pro jiné hvězdy, ovšem na jejich pozorování je za potřebí dalekohled.

DOPORUČENÍ: Času na smyslné sledování fyzické proměnné hvězdy během jedné noci je zapotřebí podstatně méně než u zákrytových proměnných dvojhvězd. Z toho vyplývá, že někteří astronomové jsou schopni provést hned několik odhadů různých hvězd za jednu noc, způsobem: najít hvězd a  provést odhad- najít hvězdu a provést odhad.....

Autor článku: Machoň, Štemberová, Rottenborn
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti