Západočeská pobočka

Meteory

Tento tématický celek vznikl v době, kdy pobočka zajišťovala pořádání letních Expedic. V současnosti se však pozorování meteorů věnuje pouze několik členů pobočky.


Protože Hvězdárna v Rokycanech a Plzni převzala zpět pořádání Expedic, byl celý tématický celek přesunut na její stránky, kde se jeho pečlivé správě i nadále věnuje kolega Václav Kalaš.

Autor článku: Michal Rottenborn, Václav Kalaš
Aktualizace: 16. 6. 2020

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti