Západočeská pobočka

Naši studenti astronomie vyhráli a jedou do Paříže!

V červenci 2003 Mezinárodní astronomická unie (IAU) na svém valném shromáždění v Sydney jednomyslně odhlasovala rezoluci, v níž požádala OSN o vyhlášení roku 2009 Mezinárodním rokem astronomie (International Year of Astronomy 2009 – IYA 2009). V říjnu 2005 tuto žádost podpořilo UNESCO a dne 20. prosince 2007 vyhlásilo rok 2009 Mezinárodním rokem astronomie Valné shromáždění OSN.


Mezinárodní rok astronomie je organizován při příležitosti 400. výročí prvního astronomického pozorování pomocí dalekohledu, které provedl Galileo Galilei. Jedná se o celosvětovou připomínku astronomie a jejího přispění k rozvoji společnosti a kultury, se silným důrazem na vzdělávání a zapojení veřejnosti.

V České republice organizuje Mezinárodní rok astronomie Český organizační výbor (ČOV) ve složení RNDr. Jiří Grygar, CSc. (předseda), RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. a Pavel Suchan.

Jednou z prvních akcí Mezinárodního roku astronomie (IYA) je slavnostní zahájení v sídle UNESCO v Paříži pod záštitou OSN, UNESCO a Mezinárodní astronomické unie (IAU) ve dnech 15.a 16. ledna 2009. Český organizační výbor vypsal soutěž o účast dvou Českých studentů na slavnostním zahájení IYA 2009. V soutěži zvítězili Miloslav Machoň a Jakub Toman, studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Budou tak reprezentovat na zahájení Mezinárodního roku astronomie Českou republiku.

J. Toman (vlevo) a M.Machoň

Miloslav MACHOŇ je studentem 1. ročníku bakalářského studijního programu přírodovědná studia, obor Fyzika pro vzdělávání, specializace astronomie. Patří k nejlepším studentům, je aktivní a má zájem o studovanou problematiku. Již během studia na střední škole (Gymnázium Cheb) se intenzivně zajímal o astronomii, spolupracoval s Hvězdárnou a planetáriem v Plzni, Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti a Fakultou pedagogickou ZČU. Aktivně se podílel na astronomických expozicích při akcích Věda a technika v ulicích Plzně v letech 2007 a 2008, které byly organizovány a spoluorganizovány Západočeskou univerzitou v Plzni. V letech 2007 a 2008 se zúčastnil týdenních studijních pobytů na Hvězdárně Hoher List v SRN, které pořádala ZČU v Plzni ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem v Plzni a Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti. Ve školním roce 2007/2008 se účastnil společně se švýcarskými a německými kolegy řešení projektu ESA zaměřeného na určení výšky mezinárodní kosmické stanice ISS na základě pozorování stanice ze vzdálených míst v Evropě. Projekt bohužel neskončil úspěšně pro problémy na švýcarské straně.

Miloslav Machoň se v průběhu středoškolského studia pravidelně účastnil fyzikální a astronomické olympiády. V astronomické olympiádě obsadil v prvním ročníku 4. místo v celostátním kole soutěže. V roce 2006 zvítězil v celostátní přehlídce SOČ v oboru fyzika s prací Změny meteorologických a fyzikálních veličin v průběhu prstencového a úplného zatmění Slunce.

Obsah se opíral především o meteorologická měření, jež byla uskutečněna v rámci výprav Hvězdárny a planetária Plzeň za prstencovým zatměním Slunce do Španělska v roce 2005 a za úplným zatměním Slunce do Turecka o rok později. Pozorovací expedice do Turecké republiky se osobně zúčastnil, přičemž se v době zatmění Slunce věnoval mj. obsluze meteorologické stanice a záznamu aktuální meteorologické situace.

Získané výsledky poukazují na značné rozdíly v průbězích meteorologických veličin při prstencovém a úplném zatmění Slunce. Například u intenzity globálního slunečního záření byl zjištěn překvapivý výsledek: Při prstencovém zatmění Slunce poklesla tato veličina ve srovnání s hodnotou před začátkem zatmění 8x, během úplného zatmění Slunce byla velikost poklesu 40 000x.

Pravděpodobně nejzajímavější částí měření byl průběh náhradní teploty chromatičnosti během úplného zatmění Slunce, kdy se nepotvrdila přítomnost koronálního světla při snímání celooblohovým snímačem. Překvapivý byl také výsledek u průběhu směru větru při úplném zatmění Slunce, jenž poukazuje na náhlou změnu během úplné fáze.

Výsledky měření publikoval v Československém Časopise pro fyziku i v zahraničí: (MACHOŇ, Miloslav. Změny meteorologických veličin během zatmění Slunce. Československý Časopis pro fyziku, 2007, Č. 4. ISSN 0009-0700 a MACHOŇ, Miloslav. The Changes of Meteorological Quantities During Solar Eclipses. PLANETARIAN – Journal of the International Planetarium Society, 2008, Č. 1.)

Jakub TOMAN je studentem 3. ročníku bakalářského studijního programu Přírodovědná studia, obor Fyzika pro vzdělávání, specializace astronomie. Patří k nejlepším studentům v ročníku, je pracovitý a aktivní. Velký zájem projevuje zejména o astronomické předměty.

Již během studia na střední škole se intenzivně zajímal o astronomii, spolupracoval s Hvězdárnou Rokycany a Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti. V letech 2006 až 2008 se aktivně podílel na astronomických expozicích při akcích Věda a technika v ulicích Plzně, které byly organizovány a spoluorganizovány ZČU.

Podílí se pravidelně na astronomických akcích, a to nejen v okruhu působnosti Západočeské pobočky České astronomické společnosti, ale i v rámci celé ČR. Příkladem je spolupráce při organizačním zabezpečení jednotlivých kol astronomické olympiády.


Na hlavní stránku tématického celku IYA2009
Na hlavní stránku pobočky

Autor článku: Miroslav Randa, KOF FPE
Aktualizace: 8. 1. 2009

© 2006-2021 Západočeská pobočka České astronomické společnosti