Západočeská pobočka

Seminář majitelů a konstruktérů amatérských dalekohledů

ROKYCANY 27. – 29. října 2006

Je potěšením pro organizátory Vás opět po roce pozvat na další ročník tradičního rokycanského semináře pořádaného pro majitele a konstruktéry amatérských dalekohledů a astronomické techniky.

Dokumenty

Program

Páteční program se uskuteční na Hvězdárně v Rokycanech, kde bude především možnost pro neformální setkání účastníků. Mohou zde probrat množství témat, na něž se nedostalo místo v oficiálním programu. Postaráno však bude nejen o prostor pro kuloárové diskuse, ale i o kulinární potřeby přítomných. V provozu bude jednoduchý bufet a v případě příznivého počasí i možnost rožnění. Za bezoblačného nebe bude zájemcům k dispozici dalekohled hvězdárny a terasa.

Jednání semináře v sobotu a v neděli proběhne na stejném místě jako v loňském roce - v Základní škole T.G.M. Přesné místo je vyznačeno na mapce, kterou naleznete z druhé strany programu. Budova základní školy je blízko náměstí a současně nedaleko od vlakového i autobusového nádraží.

Sobotní dopolední přednášky jsou směrovány na možnosti využití a péči o naši techniku. Konkrétně se jedná o příspěvek Ing. Jana Zahajského, který se bude zabývat problematikou Go-To montáží. Mnozí astronomové amatéři již jejich výhod užívají a mnozí další o jejich pořízení uvažují. Je proto dobře poznat jejich možnosti, výhody, ale případně i úskalí, na něž můžeme narazit. Chtěl bych při této příležitosti vyzvat účastníky k aktivní účasti především při následné diskusi, která, jak předpokládám, se k přednesenému příspěvku rozpoutá. Druhého příspěvku se ujal pan Dr., Ing. Zdeněk Řehoř, PhD, který nás seznámí s péčí o optické přístroje, která je velice důležitá k tomu, abychom svá zařízení mohli plně a co nejdéle využívat.

Po polední přestávce se v čase vrátíme o přibližně dva měsíce nazpět, kdy v Praze probíhalo Valné shromáždění IAU. Jednou z mediálně nejzajímavějších probíraných otázek byl pohled na sluneční soustavu a její terminologické přebudování. Právě nové sluneční soustavě, leč v historických souvislostech se bude věnovat příspěvek pana RNDr. Miroslava Randy, PhD.

Poté bude sobotní odpolední program pokračovat oblíbenou a vždy netrpělivě očekávanou astroburzou (která by měla být tentokrát ještě zajímavější díky přítomnosti několika firem z dopoledního programu), na níž bude možno nakupovat astronomické publikace, objednávat brusivo a prodávat či nakupovat cokoliv spojeného s astronomií. Registrace prodávajících na astroburzu bude probíhat již od rána u prezence a pokračovat až do konce polední přestávky (poplatek bude činit 25,- Kč – netýká se firem, které budou zpoplatněny individuálně).

Podvečerní program bude tradičně vyhrazen pro příspěvky účastníků, v nichž může kdokoli z Vás seznámit ostatní přítomné s technickými problémy, spojenými se stavbou dalekohledů a dalších astronomických zařízení, ale především s Vaším způsobem jejich řešení. Vítány budou samozřejmě i ukázky provedených zajímavých pozorování, či informace o chystaných astronomických expedicích nebo akcích. Délka jednotlivého vstupu by neměla překročit 15 minut. Své příspěvky, prosím, přihlaste předem (příloha přihlášky). Autorům, jejichž příspěvky budou přijaty, tuto skutečnost obratem oznámíme a budou současně zproštěni seminárního poplatku (organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků).

Ani v nedělním programu se tentokrát neodchýlíme od astronomické techniky. V prvním příspěvku se účastníci dozví o úspěšném projektu FRAM, který ním představí pánové Mgr. Martin Jelínek a Mgr. Petr Kubánek. Závěrečná přednáška pak bude zajímavým pohledem, kterému jeho autor, pan Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň, dal název První veřejná pitva dalekohledu. Věřím, že toto téma bude zajímavé i pro zkušené konstruktéry a majitele dalekohledů a opět očekávám zajímavou diskusi nad tímto příspěvkem.

Noclehy

Ubytování účastníků, jak se stalo v posledních letech téměř tradicí (byť nechtěnou), je jednou z rozhodujících oblastí, ovlivňujících náš seminář. Je tomu tak i letos. Mohu ovšem slíbit dvě věci. Každý z včas přihlášených bude mít svoji postel a cena za ubytování pro účastníka nepřesáhne částku 250,- Kč za noc. Ubytování je zajištěno v ubytovně rokycanské Sokolovny, v Domově mládeže Středního odborného učiliště zemědělského a v případě potřeby také ve Sporthotelu Prima. Po uzávěrce přihlášek obdržíte potvrzení o zajištění ubytování a složenku na jeho zaplacení (jejíž útržek, dotvrzující vaši platbu, prosím, vezměte s sebou).

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek ve výši 100,- Kč, který slouží k částečnému pokrytí nákladů na seminář, se bude platit při prezenci. Pro členy ČAS, kteří své členství prokáží novou členskou legitimací na rok 2006, bude poplatek snížen na 50,- Kč. Jak již bylo uvedeno výše, poplatek nebudou platit účastníci, kterým byl do programu přijat příspěvek.

Uzávěrka přihlášek

Kapacita semináře je omezena velikostí prostor školy přibližně na 80 míst. Podle zkušeností z minulých let se může stát, že nebudeme moci z kapacitních důvodů přijmout všechny přihlášené. Proto bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek, jejichž uzávěrka je v neděli 15. října 2006. Přihlášky zasílejte přednostně prostřednictvím internetu na e-mail: halir@hvr.cz , nebo na adresu Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany. Přihlášení, požadující ubytování, a účastníci, kteří přihlásí své příspěvky, obdrží potvrzení. Informaci dostanou i Ti, kteří se již z kapacitních důvodů nebudou moci semináře zúčastnit.

Různé

Po celou dobu semináře bude v budově školy zřízen bufet nejen k občerstvení, ale i k pohodlnému posezení a diskusím.

Do budovy Základní školy TGM, kde jsme sice vítanými, ale přesto hosty, je nutné přezutí, proto si jej laskavě vezměte s sebou.

Vaše dotazy Vám zodpovíme na adrese Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 33711 Rokycany, telefonicky na čísle 371722622 či prostřednictvím e-mailu halir@hvr.cz .

Těšíme se na shledání v Rokycanech.

Rokycany, 26. září 2006

za organizátory Karel Halíř ředitel Hvězdárny v Rokycanech

Autor článku: Karel Halíř
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti