Západočeská pobočka

Velké setkání České astronomické společnosti v Jihlavě

Dokud mám ještě setkání trochu v paměti, dovolte mi napsat pár řádků, o čem se během sobotního dne 18. dubna 2009 jednalo. Velké setkání složek a kolektivních členů České astronomické společnosti proběhlo v Jihlavě. Záštitu nad celou akcí převzala RNDr. Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství, a proto mohla akce proběhnout v reprezentačních prostorách kongresového centra Krajského úřadu kraje Vysočina.

Kongresové centrum Krajského úřadu kraje Vysočina.
Jednání zahájil Pavel Suchan.

O zahájení setkání byl požádán bývalý tajemník ČAS Pavel Suchan. Po oficiální zahájení předsedkyní ČAS Evou Markovou se slova ujal host, bývalý hejtman kraje Vysočina, RNDr. Miloš Vystrčil. Ve svém projevu na téma Jak se žije na Vysočině v krátkosti představil kraj a město Jihlava. Jeho druhý příspěvek se týkal tématu Vesmír Vysočiny, kdy zmínil spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností na společném projektu stavby víceúčelového zařízení pro vzdělávání občanů.

Úvodní slovo předsedkyně Evy Markové.
Úvodní slovo bývalého hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila.

Nový tajemník ČAS Petr Sobotka připomenul důležité aktivity ČAS v roce 2008.

Miloš Vystrčil předal dárek v podobě knížky „Jak se žije na Vysočině“ předsedkyni ČAS, naopak ČAS daroval bývalému hejtmanovi různé propagační materiály s astronomickou tématikou.

Předávání dárku (předsedkyně Eva Marková a bývalý hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil).
Ivo Míček a Libor Lenža - Granty EU.

Další příspěvek měl Libor Lenža, který probral problematiku získání a zpravování grantů a projektů. O vyjádření byl požádán i bývalý hejtman, který potvrdil komplikovanost grantů. Vyjádřil názor, že o administrativu by se neměli starat občanská sdružení, ale kraje, města a další samosprávné celky. Sdružení typu ČAS by měli přicházet za politiky s nápady a o jejich realizaci by se již měli starat kompetentní úřady, které na to mají vyškolené lidi a příslušný aparát. Zde mi dovolte osobní poznámku, je nutné si přitom dát pozor, aby případně realizovaný projekt obsahoval původní myšlenku a nešel jinou cestou než bylo zamýšleno. Miloš Vystrčil se i zmínil o možných komplikacích při jednání s politiky. Je nutné si uvědomit, že za politiky chodí velké množství lidí s různými požadavky a není sebemenší důvod, aby politici vyhověli právě nám. Je proto vhodné se nejdříve seznámit s problémy, které politici právě řeší, a zda jim nemůžeme pomoci najít způsob, jak je vyřešit. Tímto způsobem (i když údajně náhodně) se to povedlo právě Jihlavské astronomické společnosti, v Jihlavě řešili otázku vzdělávání mládeže a dospělých a víceúčelové zařízení se jim hodilo (přestože původní nápad bylo postavení hvězdárny, která nakonec bude součástí tohoto komplexu).

Lumír Honzík vystoupil se třemi příspěvky – schválený rozpočet ČAS, rozdělení dotace jednotlivým složkám ČAS a správné hospodaření složek (upozornění na problémy ve vyúčtování, žádosti o dotaci apod.).

Petr Horálek - astro.cz
Karel Mokrý a Ivo Míček - astro.cz

Po přestávce se Petr Horálek a Karel Mokrý pustili do představení nového složení redakční rady serveru astro.cz. Ke změnám došlo v důsledku rezignace Petra Kubaly na post šéfredaktora astro.cz v začátku roku 2009. Na dotaz paní Šolcové v krátkosti Karel Mokrý připomněl důvody, které vedli k těmto změnám. Karel Mokrý na začátku setkání rozdal všem účastníkům dotazník, který se týkal astro.cz a jeho případným změnám. Při svém příspěvku komentoval výsledku tohoto dotazníku (změna barvy pozadí, změna designu, typ článků a informací na astro.cz apod.). Redakční rada apelovala na získávání nových autorů.

Bylo diskutováno logo ČAS a jeho změny. Došlo se k závěru, že by bylo vhodné požádat o návrh profesionálního grafika. Libor Lenža se pokusí kontaktovat za láhve slivovice svého známého, který mu občas profesionální logo vyrobí.

Předsedkyně ČAS Eva Marková potom v rámci tématu sjezd 2010 vystoupila s požadavkem, že je nutné začít hledat vhodné kandidáty na nadcházející sjezd ČAS, který se uskuteční v příštím roce (březen, duben). Většina výkonného výboru již nadále nechce kandidovat (např. současná předsedkyně nemůže dle stanov a ani nechce). O slovo se přihlásil i pan Šulc, který řešil otázku způsobu volby, zda bude celého týmu či po jednotlivcích, toto by se mělo rozhodnout hlasováním až na samotném sjezdu. Pokusme se najít vhodné kandidáty.

Následoval hromadný oběd, někdo si dal vepřový řízek, jiní se zasytili kuřecími medailonky nebo smaženým sýrem.

Po vydatném obědu se v mírně zkrácené podobě uskutečnila přednáška Pavla Suchana na téma světelné znečištění a způsoby jeho řešení. Na jeho vystoupení navazoval příspěvek o Astronomickém ústavu a spolupráci s ČAS. Poté Pavel Suchan a Eva Marková jednání opustili z důvodu jiných aktivit.

Po krátké přestávce a menším časovém skluzu v plánovaném harmonogramu začali příspěvky jednotlivých skupin v souhrnném bloku s názvem „Astronomie v ČR“. Řada příspěvků byla zajímavá a mohla přispět k inspiraci pro ostatní účastníky setkání. Některé ovšem byly neúměrně dlouhé a neobsahovali natolik zajímavé informace, aby jejich délka byla ospravedlnitelná.

Marcel Bělík - Sluneční sekce a Východočeská pobočka.
Zdeněk Řehoř - Přístrojová a optická sekce.

První slovo v tomto bloku dostal Marcel Bělík, který představil činnost sluneční sekce a východočeské pobočky.

Zdeněk Řehoř připomněl činnost přístrojové a optické sekce a nabídl spolupráci týkající se projektů jeho sekce (např. projekt KYKLOP).

Petr Komárek - Hvězdárna b. A. Krause a Astronomická společnost Pardubice.
Lenka Soumarová - Astropis.

Petr Komárek z Astronomické společnosti Pardubice představil činnost této pobočky, která úzce spolupracuje s pardubickou Hvězdárnou barona A. Krause.

O společnosti Astropis hovořila Lenka Soumarová, která zmínila termíny uzávěrek a vydání časopisu během roku 2009. V rámci svého povídání vystoupila i v pozici členky výkonného výboru a připomněla ceny ČAS a termíny pro podávání návrhů na kandidáty. Nejbližší termín je 30. 4. pro Kvízovu cenu.

Vystoupil i Roman Šula s příspěvkem o pobočce Třebíč a jeho akci do Dánska.

Luboš Brát - Sekce proměnných hvězd a exoplanet.
Jiří Srba - Společnost pro meziplanetární hmotu.

Zajímavý příspěvek o pozorování tranzitů exoplanet a unikátní databázi ETD, která je citována zahraničními servery, byl v podání Luboše Bráta ze sekce proměnných hvězd a exoplanet.

Společnost pro meziplanetární hmotu zastupoval a vystoupil s příspěvkem Jiří Srba.

O historické sekci mluvila, spoustu informací o historii dodala a zprávu o Keplerově muzeu a jeho problémech podala předsedkyně sekce Alena Šolcová.

Alena Šolcová - Historická sekce.
Ota Kéhar - Západočeská pobočka.

O západočeské pobočce a aktivitách připravených pro Mezinárodní rok astronomie 2009 pohovořil Ota Kéhar. Kromě fotografické soutěže „Sviťme si na cestu…ne na hvězdy“, dvou výstavách „Světelné znečištění“ a „Klenoty noční oblohy“ a dvou projektech „Kolik hvězd ještě můžeme spatřit?“ a „Den na hvězdárně aneb 25 hodin s astronomií“ uvedl jako podnět k zamyšlení možnosti zapojení členů do dění pobočky, získávání nových členů nebo balance mezi aktivitami pro členy a popularizací astronomie či propagací ČAS.

Poslední příspěvek přednesl Jakub Hraníček z Astronomického klubu Pelhřimov.

Odpolední diskuzi výborně moderoval Ivo Míček, setkání bylo oficiálně ukončeno krátce po půl šesté.

Jakub Hraníček - Astronomický klub Pelhřimov.
Pohled do sálu.

Osobně považuji setkání zástupců složek za zajímavou akci, která může obohatit pohled na Českou astronomickou společnost a její složky. Lze se inspirovat pro akce pořádané našimi organizacemi nebo navázat spolupráci s jinými subjekty. V neposlední řadě se jedná o setkání lidí, které řeší stejné problémy jako my a které ve většině případů známe pouze z elektronických diskuzí. Domluvil jsem se s organizátorem akce Milošem Podařilem z Jihlavské astronomické společnosti na veřejné umístění prezentací z akce, aby bylo dostupné všem, i těm, kteří se nezúčastnili. Snaží se získat souhlas všech autorů a poté rozešle informaci konferencí ČAS.

Další informace lze najít na stránce www.astro.cz/article/3713 nebo www.jiast.cz/fotogalerie/setkani_slozek_cas_09.php.

Autor článku: Ota Kéhar
Aktualizace: 29. 4. 2009

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti